Verdiepen

Parallaveren. Tussen de klippen door proberen te omzeilen. De mogelijkheid dat zich tegelijkertijd iets anders voordoet is groot, gelijk ik op zoek ben naar een geschrift van Dr. van Gulik en vindt in de nachte van de tijger. Evenwijdige zaken onder de Pereboom. Ik wil niet beweren dat parallaveren daar een mogelijkheid biedt om met die evenwijdigheid aan de loop te gaan, maar daar heeft het veel van. Wanneer iets zich voordoet bestaat de kans dat zich tegelijkertijd iets anders voordoet. Alleen, wij zijn dat ons niet altijd bewust. Het ongerijmde dat naast het gerijmde kan bestaan, een andere dimensie die als het ware de realiteit overschaduwt, het een noch het ander te duiden valt en waar de niet te benoemen dimensie mogelijk haaks op komt te staan, noem het en ik zal het op voorhand gaan beamen. Waar de I Tjing als het boek van de waarheid wordt beschouwd, kan het haast niet anders dan dat alles wat zich in een mensenleven voordoet, een bedoeling heeft. Neem nu het volgende citaat dan wel gedicht. Een vrouw, vrouwe Koean (zij was van adel), schreef een gedicht na een ruzie met haar man die een nieuwe bijvrouw wilde aanschaffen.

GEDICHT VAN JOU EN MIJ
Tussen jou en mij / Leeft te veel emotie /En dat veroorzaakt onze gloeiend-hete ruzies / Neen nu maar een brok klei / En boetseer het in de gelijkenis van jezelf / En neem nog een brok / En boetseer dat zodat het op mij lijkt / Sla de twee beelden daarna stuk en meng het gruis / En gebruik ’t om je eigen beeltenis nog eens te scheppen / En die van mij / In mijn klei is er dan iets van jou / En in de jouwe iets van mij – / Levend slapen we onder dezelfde dekens / En dood delen we dezelfde kist (blz. 155, Nacht van de tijger)

Maar er is nog iets om onder de aandacht te gaan brengen. Omaidasu to wa = Het Herinneren Herinneren / Is om weer te vergeten / Herinner u niet / Dan behoeft ge niet te vergeten

Het is Janwillem van de Wetering die zich met het leven van robert van Gulik is gaan bezighouden, het is ook diezelfde Janwillem die het boek Het lijk in de Haarlemmerhouttuinen schreef. Het behoeft geen betoog dat ik zowel de Rechter Tie verhalen in mijn bezit heb, dan wel de hele serie boeken die van de Wetering schreef. En waar ik op een ander moment misschien wel de nodige wijsheid uit kan gaan putten. Ze staan daar maar, ik kan over ze beschikken wanneer ik dit wil en mogelijk is het mij gegeven om nogmaals in die verhalen te gaan verdrinken. Was het alleen maar om te komen tot een verdieping die ik op dit moment nog ontbeer….

iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl