Verguisd & gelouterd…

Gelouterd. De hemel in geprezen. Daar vertoeft hij al een tijdje, sinds zijn voorganger de ontdekking schreef. Verguisd. Om vervolgens weer gelauwerd te worden. Een spontane benoeming tot stadsdichter. Hij een uitgebreid pleidooi hield om Yxie in Alkmaar te gaan vestigen. Als hommage aan Lucebert. Een veelzijdig kunstenaar, dewelke even een scheve schaats heeft bereden tijdens de laatste Wereldoorlog. Maar ook dan zijn wij vergevingsgezind, dan wordt het verhaal van jong te zijn en wat te willen opeens vanuit een andere invalshoek beschouwd. In tijden van crisis lijkt alles wel in een ander daglicht te komen staan, en waar iets het daglicht niet kan verdragen, zal de nacht zich over het duister ontfermen. Wacht slechts een ochtendgloren. Maar om voor een award het besluit te nemen om het leven in te ruilen voor de dood door eigen hand, een bank waarop de meest diepe donkere zielenroerselen te zien verdwijnen en je licht te laten schijnen over kunst in het algemeen en bijzondere kunst in het bijzonder, te denken valt aan Silence out Loud, kunst ik Kranenburgh in Bergen en dan een rustplaats vinden in de buurt van de kunstenaar die je als voorbeeld voor ogen hebt gehad, dat is slechts een enkeling gegeven. Joost Zwagerman is dood, en het eerbetoon dat hem nu bereid wordt kan haast in de schaduw van zijn leven staan. Dat ruim 700 mensen zich lieten verleiden om hem dit betoon te geven, dat niet de eerste de beste als inleiders gebruik hebben gemaakt van de overtuigingskracht van zijn woord, zijn keuze en zijn daad, zegt meer over hen die aanwezig waren, dan dat Joost zich dit ooit bij leven had kunnen voorstellen. Het is Peter Schat gelukt om Joost in een bijzonder licht te zetten: ‘Wat kan kunst doen, wat kranten niet kunnen” Kunstenaars willen ons choqueren uit de ellende die het nieuws ons brengt.’ Sir Simon Schama hield een lezing tijdens de eerste Joost Zwagerman bijeenkomst. Robbert Dijkgraaf was zijn ‘opponent’ in het nagesprek. Maar heel bijzonder was dat de voormalig burgemeester van Alkmaar, Marie van Rossen gisteren het eerste exemplaar van ‘Grote groet uit Zwagerland’ kreeg overhandigd. Marie van Rossen die geschiedenis schreef tijdens een Van Foreestlezing die Zwagerman hield in 2004 in de Grote Kerk in Alkmaar. Waar hij het verhaal vertelde over ‘Dubbelstad’ en verwoordde zijn haat/liefdeverhouding met de cultuurarmoede die hier heerste: ‘er is zelfs geen stadsdichter!’ Waarop van Rossen reageerde met: ‘Bij dezen benoem ik u ten overstaan van 800 aanwezigen tot stadsdichter van Alkmaar.’ Ook toen kon Joost geen kant meer op…