… verloren gaat!

Over het geheel genomen, zul je weinig last gaan ondervinden. Hoewel, dat is geen wet van Meden en Perzen, want op het scheivlak van de huidige tijd, raakt van alles in een soort van versnelling. Is het geen stikstof, dan wel een dramatische verandering in de weilanden waar voorheen nog weleens koeien te ontdekken vielen, waar de boer in het zweet des aanschijns zich met een ploeg voortbewoog en waar een tractor tegenwoordig de velden in keurig rechte delen op termijn van zaaigoed gaat voorzien.

Waar een enkele sloot nog voldoende water biedt, om het land te bevochtigen en mensen die aanhangers zijn van Natura 2000 zich inspannen om zoveel mogelijk natuur te behouden voor de volgende generaties. Over kindskinderen wordt gesproken en waar ouderdom steeds meer voortschrijdt. 75 plusser worden gerekend tot de senioren en waar op termijn 85 minners waarschijnlijk tot op hoge leeftijd steeds meer kwalen onder de ledenen krijgen, waarbij het vuur in de lendenen reeds lang is uitgedoofd. En waar ik, heel eerlijk gezegd, absoluut niet op zit te wachten, laat staan dat ik verwacht dat een ‘voltooid leven’ ooit als uitgangspunt gaat dienen om de eenzaamheid te gaan bestrijden.

Waar menigeen zich de ‘vrijheid van meningsuiting’ permitteert en onder de noemer van een complotdenker zijn gelijk bij een rechter hoopt te halen. Een wondere wereld, waarbij de een de ander voor ‘mietje’ uitmaakt, waardoor die ander wederom besluit om in de kast te kruipen, nadat een poging om hem of haar op de kast te jagen, jammerlijk is mislukt. En ik stond erbij en keek ernaar, nadat ik mijn menig als een stuurman aan de wal naar voren heb gebracht. Het leren luisteren naar de ander door menig talkshow de nek wordt omgedraaid, omdat al die gasten het zo belangrijk vinden dat hun stem duidelijk wordt gehoord. Van BN’er nauwelijks meer sprake is en dat festivals er alles aan doen om zich van voldoende medewerkers te verzekeren. Ieder weer in diezelfde vijver zit te vissen, waar een uitgelaten goudvis zich tegoed doet aan het resultaat van menig kikkerpaar, waardoor geen sprake meer in van diversiteit en ook de uniciteit verloren gaat. Tenslotte is het zondag en het beeld van vandaag,

typeert naar mijn idee de vrijheid die elders verloren gaat.