volLEDIG!

Dit keer

geen enkel

commentaar

daar

ik mij

volledig in

deze

cartoon

kan vinden!


iGer.nl