Vrij gevestigd.

Wat ben jij van beroep? Wat te denken van orthomoleculair epiginetisch therapeut? Je zult dat maar op een visitekaartje tegenkomen. Of wat te denken van een chiropracter? Een kraker in het verleden dan wel een Human Resource Manager? Het heeft er veel weg van dat de werkzaamheden die mensen verrichten, schuil gaan achter omschrijvingen die er toe doen.
Ik was slechts docent, had wel een kwalificatie maar ben hoofdzakelijk gevormd door de inhoud die ik aan mijn beroep mocht geven. Psychiatrisch verpleegkundig docent in ruste, waarbij met name dat laatste van doorslaggevende betekenis is. Hoe uitgebreider de omschrijving, hoe moeilijker het wordt om de inhoud naar voren te brengen. En toch kom je deze beroepen tegen, een arts is een dokter die afgestudeerd kan zijn als Doctor en zich daar niet altijd op voor laat staan. Of een hoogleraar die afgestudeerd is in de meta-mechanica. De Bio-elektronica desnoods.

Of een Koning die zich heeft gebogen over het keren van water en daardoor dijken kan gaan verzetten. Maar die ook geregeld terug te vinden is op en in zijn eigen gemak: kakt. Waarbij de restanten net zo makkelijk met papier worden behangen, hoewel er geen Popla meer aan te pas komt.

En die Human Resource Manager dan? Vroeger gewoon een hoofd van personeelszaken die geacht werd goed voor het personeel te zorgen. Een gedelegeerde baan, waarbij de Directie uiteindelijk het fiat aan gaf. CEO’s ook zoiets. Raden van Bestuur die er alles aan gelegen is om het proces soepeltjes te laten verlopen. Besluiten kunnen nemen die voor maatschappelijke onrust zorg dragen en desnoods een streep zetten door de namen van mensen die het bedrijf dienen te verlaten.
Opstandelingen die met behulp van bewaking buiten de hekken worden gezet en zich dienen te vervoegen bij het UWV. Dat dan weer op hun manier zorg draagt dat de toevloed aan dossiers voortgang blijft vinden…


Het houdt in ieder geval de tredmolen in stand en waar ooit een voormalig psychiater zich kon verkneukelen omtrent het feit dat ‘loonslaven’ niet veel anders te doen hadden dan zich vroegtijdig op de fiets bij hun werkgever te vervoegen.

Waarschijnlijk was hij ‘vrij gevestigd’…