VRIJ op Vrij DAG!

Vrij op VRIJdag opdat de zaterdag zich leent voor allerlei andere besognes. Nu weet ik wel dat het niet eenieder gegeven is om zo onbekwaam als ik door het leven te gaan, een pijp kaneel is nu eenmaal niet voor eenieder weggelegd, maar het doet mij in de regel deugd, wanneer ik zo spontaan als het maar kan allerlei onzin weet uit te kramen. OOk de kraamafdeling mocht zich ooit op mijn activiteiten verheugen, hoewel ik daar tegenwoordig met minder plezier aan terugdenk.

Tenslotte ben ik op grond van mijn leeftijd uit het BIG register gehaald. Maar mijn speldje bezit ik nog steeds, het speldje waarop aan de achterkant een tweetal nummers te ontdekken valt. Geen emaille dit keer, maar eenvoudig weg van zilver gemaakt door de Koninklijke Begeer. Want begeren is vooruitzien, hoewel ook daar de nodige vraagtekens bij te bedenken vallen. Ik doe het voor vandaag wat simpel: waar een beeld volstaat is het aan de ander om daar wat van te denken en wanneer dit bedenkelijk uitpakt: helaas, helaas ook die tijd is weer voorbij!