Stroboscopische chaoticus

Altijd leuk wanneer de zaken anders lopen dan je had gepland. Strontvervelend is het wanneer je voornemens niet bewaarheid worden. Beroerder kan een dienst het maken, belachelijker dient echter in deze de voorkeur. Vakantietijd kenmerkt zich veelal doordat de komkommers in de winkel uit de plastic verpakking worden gehaald.

Buitenbeentjes zijn over het algemeen niet volwaardig. En een schoorsteenveger in de zomer, kan makkelijk doorgaan voor een dief. Veiligheid verdient de voorkeur en wanneer er sprake is van file loop je geheid de kans dat je wat later op je bestemming aankomt. Dwarsdoorsneden geven vaak een verkeerd beeld van de werkelijkheid en op zondag gaan in bepaalde gemeenten alle winkels dicht, lopen de mensen in aangepaste kledij drie maal daags naar de kerk opdat op maandag weer vol goede moed met de werkzaamheden kan worden aangevangen.

Terwijl het momenteel nog zaterdag is en ik geen idee heb waar wij dan zullen vertoeven. Vandaar ook dit nogal willekeurige bericht, dat mogelijk de ogen wijd weet te openen en waar het touw liederlijk ontbreekt. Over vastknopen gesproken… Ben weer eens schrikbarend bezig en dat vissen ook levende wezens kunnen baren, gelijk een zoogdier op zijn land, ook dat behoeft geen nadere uitleg.

Want voor je het weet raak je van de leg en kraait er geen haan meer naar. Dat vreemd volk niet altijd de voorkeur geniet, dat op terrassen in Nederland steeds meer de voertaal Engels aan het worden is, dat ook die medewerkers recht hebben op vakantie, het zal de gemiddelde toerist een worst zijn die de hond wordt voorgehouden. En tussendoor weet ik me in de regel wel te vermaken, is het de ‘fine fleur’ dat het aanzien niet waard is en kan ook de regering in deze dagen het geheel van besturen aan bevoegde ambtenaren over laten.

De wereld schijnt nog steeds dol te draaien, het hemd kan uit en de rok is vervangen door een strakke broek die op knappen staat. De naden wrikken zich los en ik ga op mijn manier op voor een ’total loss’. Waardoor dit bericht in benarde tijden terecht dreigt te komen. Doe het er maar mee!