waarvan: AKTE!

2022! Het jaar van het nieuwe elan dat gepaard gaat met een vuurwerkverbod dat met voeten wordt getreden. Duizend flitsbommen en mogelijke granaten die het firmament van een kleurenpracht weten te voorzien, Belgie vaart er wel bij en wat als illegaal wordt verondersteld, wordt legaal de lucht in geschoten. En waar een Pannekoek door een oliebol is vervangen kan het niet anders dan dat menigeen op de korrel werd genomen in een leeg Carre, hetgeen een vierkant verondersteld waar een driehoek (met dank aan Femke H. te A’dam) wordt geboden.

Om maar te zwijgen over het ingeblikte applaus dat klinkt en een lach die geregeld in de herhaling gaat. Niet alleen improviseren blijkt een kunst, het feit dat ook Youp een sneer krijgt met dank aan Heineken, ach wie heeft er nog van Buckler gehoord laat staan van Stender. De tegenhanger van Grolsch en het feit dat Bavaria de markt in het Midden Oosten heeft veroverd, daar kunnen die andere 0,0 % nog een puntje aan gaan zuigen. Een Arabier aan het bier en een schip in de woestijn die van de weeromslag zijn bulten met gerstenat weet te vullen. Hoppiger kan ik het niet maken, laat staan dat een enkel Abdijbiertje de Laven weet te laven, een monnik niet veel meer hoeft te doen dan wat te prevelen voor hij weer in gebed zal gaan verzinken. Om vervolgens onder zijn habijt te onderzoeken of zijn kuisheidsgordel wel goed om zijn middel is gebonden.

Met dank aan Martin vdB


EEN FLAGELLANT IS ER NIETS BIJ EN HET ZAL MIJ ABSOLUUT NIET GAAN VERWONDEREN WANNEER HET NIEUWE KABINET IN STAAT WORDT GESTELD OM AL DIE VROUWELIJKE MINISTERS STRAKS OP EEN POST TE ZIEN, WAAR ONZE MARK IN ZIJN STOUTSTE DROMEN NOOIT VAN HEEFT DURVEN DROMEN.

Want zelfkastijding komt waarschijnlijk niet in zijn woordenboek voor. De toon gezet rest mij niet meer dan dat de Paus met zijn Urbi et Orbi niet veel meer hoeft te doen dan stomweg in herhaling te vallen.

En wanneer Ferd de Grap van zijn Haus overdraagt aan die nieuwe Minister, Wopke de sleutel van de schatkist aan Kaag toevertrouwt, rest mij niet veel meer dan de heil en de zegen voor dit jaar met u allen te gaan delen.

Waarvan hopelijk voor dit moment: AKTE!