Waterballet in D groot zonder afvoergoot…

Schwing it out boys….

Waterballet in D grote terts, Opus 23 van het algemeen gangbaar boek van strafrecht, onder de noemer van paragraaf 23 in de uitvoering van Schwing, hetgeen betekent dat het kattengejank wat het storten begeleid, door een grote aanvoer van betonmortelwagens de hemel niet alleen blauw weet te kleuren maar ook nog eens het nodige geel er tegenaan smijt. En dan te bedenken dat ik voor de derde dag het genoegen heb om wederom te kunnen douchen, ik een andere omgeving tot mijn beschikking krijg waarin een douchestoel met gat er dit keer zorg voor draagt dat ik ook van onderen het geheel weet te besproeien, en niet veel later tot de ontdekking kom dat het afvoerputje door een stuk plastiek niet in staat is om het overvloedige water af te voeren…

uitloop

Een verdwaalde nachtmot probeert vergeefs het vege lijf te redden en gaat als een waterjuffer het stijgende water al schaatsend tegemoet op zoek naar een plekje waar…. Mijn sokken vallen in het water, de bel die ik vergeefs probeer om mijn natte lijf te kunnen gaan drogen met behulp van de verzorgende die tegelijkertijd drie dingen tegelijk voor elkaar probeert te krijgen, ervoor zorgend dat ze voldoende stappen op de afdeling maakt, door steeds maar heen en dan weer weer te lopen ach, het maakt een dag als vandaag bepaaldelijk noemenswaardig.

vrije geesten…

Mijn kamergenoot verlaat dit etablissement, moeder een kleurrijk type en stiefvader die zich met van alles bemoeit, maken de ochtend weer bijzonder en het feit dat ik vroegtijdig met dit verhaal aan de loop ga…