AFTER SUN day…

Nu besef ik wel dat ik door de huidige omstandigheden ietwat beperkt ben in mijn mogelijkheden, dat neemt niet weg dat ik juist door die omstandigheid ook de gelegenheid heb om na te denken over wie ik ben, wat mij beweegt en waar mijn daden vanuit het verleden op gestoeld zijn, dan wel waren. In beperkte kring heb ik van mij laten horen, heb ik voornemens in concrete daden weten om te zetten. En waar ik niet schroom om mijn geestvermogens zo af en toe de vrije teugels te laten, weet die geest van mij mij ook regelmatig te verrassen. Alleen baal ik er soms van wanneer een medium als dit het even af laat weten en voor mij de koers niet alleen bepaalt, maar ook nog eens verandert.


Waar ik de Gait heb gespaard, heeft de kool er gisteren aan moeten geloven, de bloemkool van een dubieus sausje was voorzien en de kip verpakt als een schnitzel de niet te prakken aardappelen met een minimale jus weet te doordrenken, dat zou je kunnen veronderstellen als een hoogtepunt van de zondag. Want de zondag laat zich als een zon(der) dag omschrijven, de dag daarop zal een vlucht bezige mieren weer aan de bouw verder gaan, wordt de behandeling als zodanig voortgezet en valt het mij op dat mensen die hier verblijven niet veel meer doen dan wat ik doe: van het toilet gebruik maken, het bed maar weer eens aan een onderzoek onderwerpen, de mobiele middelen die hier een wezenlijke rol spelen ter hand nemen en ook ik ga mee in de gezapigheid van die zondag. Een afleiding kan zijn een vliegtuig dat probeert het luchtruim niet alleen van fijnstof te voorzien, maar ook een geluid naar voren brengt dat doet denken aan…


En met dat denken kom ik er niet onderuit om wat eerder gemaakte beelden ter illustratie naar voren te brengen. Was het alleen maar om de zondag zo snel mogelijk achter mij te laten en me te richten op wat vandaag op het programma staat: het verwijderen van de overgebleven agraves, niet eerder dan dat daar een foto van is gemaakt, oefenen aan de brug en het wederom ontdekken van spieren die zich reeds lange tijd in ruststand bevinden…