Wie dit leest…

Hookust, spooktus, wie dit leest is bepaald niet gek, daar hoeft geen Pilatus aan te Pas te komen. Om maar te zwijgen over het toverstokje dat in de hoge hoed verdwenen is. En waar dat witte konijn is gebleven? Ook dat is en blijft een raadsel. Maar minder raadselachtig is het beeld van vandaag, waar Martin weer eens zijn meesterhand op los heeft gelaten. Simpelweg een knopje indrukken en waar dan de samenloop een doorgaande route heeft gevolgd, kan het niet anders dan dat het kunnen lezen voor de gemiddelde Nederlander aan de vooravond staat van een dikke onvoldoende.

Waar GO aan de weg lijkt te timmeren, zijn het hoofdzakelijk onbekenden die zich geen moer van het bord aantrekken. Of het moet juist de bedoeling zijn om zoveel mogelijk regels aan de diverse cowboylaarzen te lappen, opdat de schoenmaker zich houdt aan zijn leest. Van een vorm van opstandelingen kan geen sprake zijn, dat laten we liever aan de buitenlui van het platteland over. Of aan groepen die zich weinig aan wetten en regels wensen te houden. Complotten zijn in deze absoluut niet uitgesloten…


Wat een zootje en het ziet ernaar uit dat daar voorlopig nog geen einde aan komt. Zwerfvuil is standaard, blikjes behoren simpelweg tot het aanzicht en waar tegels verdwijnen is het een enkele grasspriet dat zich in de droogte staande weet te houden. Geen maaimachine nodig, een nagelschaartje biedt op dit terrein uitkomst. En dat de schaartjes in de aankomende tijd waarschijnlijk ook schaars zullen gaan worden, dat heeft dan weer te maken met de AC Tion die veel producten uit China naar hier wenst te transporteren. Maar ook containers vormen in deze een minderheid, hoewel de vraag groot genoeg blijft. En zo wauwel ik maar wat in het rond, weet niet veel meer te doen dan de inhoud van een vreemd soort lading te voorzien en als klapstuk kan ik nu reeds melden dat ook vuurwerk in de ban wordt gedaan. Geen vuurwerk bij de afsluiting van de Alkmaarse Kermis, hooguit een lichtshow met lezerstralen.

mdaMartin

Of mogelijk met laserkanonnen. Je moet immers met de huidige tijd meegaan!