Woorden aan vuil te maken…

deplorabel

Altijd weer die vraag: wat stelt dit beeld nu weer voor?! Wanneer ik antwoord dat ik het zelf ook niet weet, dat het een raadsel is waar ik niet direct een antwoord op weet en de foto ooit ergens in een museum in Duitsland heb vastgelegd, kan het hooguit het lijnenspel geweest dat mij toen intrigeerde. Dat het waarschijnlijk iets met een buis te maken heeft, dat er waarschijnlijk elektriciteit is geweest dat een rol heeft gespeeld en dat op dit moment energie in welke vorm dan ook bepalend is voor de huidige stand van zaken in Nederland, ook daar zit menigeen bepaald niet op te wachten, vooral wanneer het NIBUD voorspelt dat er sprake is van een koopkrachtdaling. Waarbij belasting op de energie, het loskoppelen van het minimumloon aan de AOW en dat het bedroevend is als je weet dat de potten van de pensioenfondsen het geld tegen de plinten laten klotsen, het is Regeringsbeleid dat ervoor zorgt dat de stille armoede die zich nu al voordoet, nog groter zal gaan worden. En wanneer elders met miljarden wordt gesmeten, zal houtjebijtend Nederland uiteindelijk met de gevolgen worden geconfronteerd.

’t Is nu eenmaal januari en wanneer op dit moment de balans wordt opgemaakt, kan het niet anders dan dat de zegeningen die menigeen ook nog heeft, zich opmaken om geteld te worden. Je moet nu eenmaal dat gaan doen waarbij je jezelf toch en beetje gelukkig prijst. Neen, momenteel heb ik niets te klagen terwijl de kranten bol staan omtrent het vertier waar de stekker per acuut uit het contact is getrokken. Waar mensen over elkaar heen buitelen en waar de commerciele omroep op termijn de wrange vruchten van zal gaan plukken.

Vermaak is een ding, leedvermaak kan een gevolg zijn en het is niet aan mij om daar enige conclusie aan te gaan verbinden. Het heeft wat weg van het beleid dat het huidige Kabinet tentoonspreid: het zogenoemde jojo effect en wanneer je niet oppast wordt het een waterbed complex. Ook dat doet er niet toe, ik vermaak me met het beeld van vandaag, kijk uit naar de dag van morgen wanneer er weer nieuwe ontdekkingen naar voren worden gebracht.

En zo verkeert de BV Nederland in zekere zin in een wat deplorabele staat en heeft het weinig zin om daar nog wat woorden aan vuil te maken…