Wrak

Gammel type dat een ongeluk heeft gehad. Ik ben daar niet zo goed in. Cryptogrammen die maak ik liever zelf, opdat ik een onnavolgbaar gedachtespinsel tot leven wek. Nu zijn gedachtespinsels in de eerste plaats kronkelingen die zich op een bepaalde manier manifesteren, waarbij het woord kunst mogelijk een rol kan gaan spelen, maar is het in de eerste plaats de bedoeling om een ander op een dwaalspoor te zetten. En dat dwaalspoor kan er dan weer toe leiden dat, wanneer het antwoord tevoorschijn komt, er een vorm van teleurstelling ontstaat. Sudoku is ook niet aan mij besteed, hooguit zijn getallen voor mij pas interessant wanneer daar de huidige rentestand mee gemoeid is. Maar ook dat typeert zich voornamelijk door een veelvoud aan nullen, gelijk de benzineprijs zich ook mag verheugen op een drietal cijfers achter de komma. En waar 99 eurocent de klant moet lokken, gaan grootgrutters momenteel de weg van een euro bewandelen. Dat klinkt dan verleidelijk, je zit niet te hannesen met een drietal producten waarbij die negen ertoe kan leiden dat met 27 als getal, er twee cent in ’the pocket’ kan blijven. Waar ooit dat Zeeuwse meisje gewag van heeft gemaakt. Zo duikt her en der de verleiding op, kan de gierigaard zijn zuinigheid tentoon blijven spreiden en blijft de mens afwegingen maken. Want dat is vooral de politiek achter de verleiding, de kortingen die worden gegeven en de prijzen die door de overheid heel slim worden teweeg gebracht. Want het kan haast niet anders dan dat mensen die terugkomen van vakantie opeens ontdekken dat de prijzen tijdens hun afwezigheid zijn verhoogd, of dat de inhoud minder is dan dat de verpakking van door die tijd laat zien. De mens wenst immers belazerd te worden, en wat niet weet schijnt niet te deren. Dan is er weer een reden tot klagen, wordt het glas nog eens geheven en valt te constateren dat het uiteindelijk wel mee dan wel tegen valt in vergelijking met… Neen, dit jaar niet op vakantie, wel dagjes onderweg in Nederland, een drankje op een terras met een aangepast bedrag, een lunch waarbij je je verbaast omtrent de prijzen die een kroket op brood doen beperken tot een, nog maar weer een drankje om niet veel later te ontdekken dat een pinbetaling in deze reuze handig kan zijn. Dat de afrekening direct zichtbaar wordt op het eveneens handige scherm van je telefoon… dat voelt een beetje als een wrak, hetgeen het woord van vier letters blijkt te zijn dat aan dat gammele type uit die eerste zin kan worden verbonden!


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl