Zaterdag onderweg II

Zaterdag, 29-09-2018.
Neen, het is geen somberman die de volgende regels ooit heeft laten opwellen in een poging om iets van een emotie naar voren te brengen maar desalniettemin, niettegenstaande dat het slechts woorden zijn kunnen deze woorden toch zorg gaan dragen voor een bepaald gevoel, het gaat te ver om over een beleving te spreken…
ACHTER IN.
JOUW SILHOUETTE
VERMENGT ZICH MET
MIJN SCHADUW;
TE WETEN DAT IN HET
LICHT VAN EEN VERLATEN
STRAATLANTAARN
VAN VOOR AF AAN
HET MENGSEL ZICH
VEREEUWIGT
IN HET PLAVEISEL
DAT WIJ ACHTER ONS
GELATEN
KLAKKEN HAKKEN
DOOR
DE VERDER LEGE STRAAT.