Zegeningen.

En dan te bedenken zonder iets of iemand te krenken, dat valt verdraaid niet mee! Gelukkig is er geen landsbelang mee gemoeid, hooguit kan sprake zijn van een individueel belang. De kans echter dat ik ook dan mogelijk op lange tenen ga staan, acht ik bepaald niet uitgesloten. Gezien ook mijn schoenmaat. Het is nu eenmaal niet alleen maar kommer en kwel, maar wat de mens in het algemeen gelukkig kan maken, daar blijf ik dit keer verre van. Geluk is nu eenmaal een woord, naast het succes dat je anderen gunt. Edoch, wanneer ik een bericht krijg van mijn goede vriend Jan, dat zijn gunst aan mij in vervulling is gegaan, kan ik er niet omheen dat ik me gelukkig prijs met het feit dat ik hem ten dienste kon komen. Wanneer daaroverheen een brief arriveert van vriend Kees, waarbij hij niet schuwt om zijn tafels aan mij te doen toekomen, is het goed dat daar geen bed bij staat. Want een scheiding van tafel en bed is wel het laatste waar ik behoefte aan heb. Om over allerlei andere zaken die spelen maar te zwijgen. Het blijft veelal een kwestie van het tellen van je zegeningen en wat dat betreft kunnen die tafels staan voor een bijzondere metafoor. Want ooit heb ik de tafels moeten leren en blijft acht x acht nog steeds vierenzestig. Om van zeven x negen maar te zwijgen. Straks worden we wederom belast met een belastingverhoging. Het zijn niet eens van die grote getallen, de wetenschap dat dit maal een ongekende hoeveelheid wordt is het ongekende van deze maatschappij. Waar ettelijke miljoenen de neiging vertonen om over de balk gesmeten in het water te belanden, eenden zich van schrik haasten om onder te duiken en elders naar adem happend zich door het kroos een weg banen, komt niet overeen met de banen die voor het oprapen schijnen te liggen, behalve… wanneer je je leeftijd tegen hebt. Of wanneer door voortschrijdend inzicht, geen garanties kunnen worden geboden ten aanzien van de baan die je nu hebt. Een fenomeen, dat voortschrijdend inzicht. Robotisering, automatisering en de grote afhankelijkheid van het digitale credo dat her en der de kop opsteekt , tot het moment waarop de stroom begint te haperen, wij allen in het duister verdwalen en een knijpkat in een nieuwe vorm verschijnt. Let wel ver schijnt! Gelukkig kan Duracell met vele acties dit gebeuren naar de eigen lamp gaan zetten. Vandaag maar weer eens een praatje pot, een verhaal dat nergens op slaat maar mij wel die bevrediging geeft die mij tevreden stelt. En dat, dat noem ik vandaag dan maar eenvoudig mijn geluk. En voor wat betreft die zegeningen…