Zielenpoten of huichelaars?

Wat toch weer een zielige vertoning. Een coalitie van de Stad Alkmaar die de gelegenheid te baat neemt om wederom het nodige roet dan wel ijzer tussen de spaken van een organisatie te steken. Is het niet Bas dat dit keer het voortouw neemt, laat die andere partij weten het met hun standpunt eens te zijn en ziet het ernaar uit dat ook dit keer de opvang van mensen die elders verblijven, alsnog in de kou blijven staan. Iets met dat al jaren leegstaande belastingkantoor, wat zich uitstekend had kunnen lenen om als screenings-locatie te kunnen functioneren.

Waarbij wederom het eigen belang voorop blijkt te staan. ‘We hebben wat tijd nodig voor een deugdelijk oordeel’, stelt Ben Bijl van BAS. En ook de oppositiepartij D66 weigerde de rol van de reddende Engel, waarschijnlijk omdat ze de frustratie nog niet hebben weten om te zetten in dat andere belang. En wanneer Gosse Postma namens het CDA het witheet als volgt verwoord, dan geeft dat iets weer omtrent de politieke verhoudingen in de huidige Coalitie bestaande uit Groen Links, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie en SP, waarbij ook BAS in dit geheel een rol speelt. Postma stelt dat D66 het voorstel tot uitstel van BAS om politieke redenen steunt en daarmee de asielproblematiek tot een politiek spel maakt. ‘Kwetsbaren zijn geen spel waard, die hebben sterke bestuurders en rechte ruggen nodig.’

En de rekening komt daar terecht waar deze terecht moet komen. Er stond nog een rekening open. D66 won afgelopen voorjaar de verkiezingen, maar werd tijdens de formatie buiten spel gezet. Sindsdien zit de partij scherp in de oppositie.

Dan zou je bijkans de Meester van Alkmaar uit zijn graf gaan lichten, opdat zijn zeven werken van barmhartigheid ook in deze tijd gestalte gaan krijgen.

De zieligheid ten top!