ZIJWEG (1)

GETUIGENIS. // Hij kwam binnen door de deur / kroop zacht een tor weg / een voetstap later was / de tor weg. // Zij kwam binnen door de deur / kwam zacht een vlek terug / een voetstap later was / zij weg. // Het platgetrapte torrelijk, / stille getuige van het drama.


Geenszins met de bedoeling om het drama nog wat aan te dikken, meer dat het leven als mens in vergelijking met een tor nu eenmaal andere kwaliteiten kent dan dat insecten dit ten dienste staan. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is nu eenmaal simpel en alles wat klein is en mogelijk kriebelt, mag eenvoudig ophouden te bestaan. Toch wil ik een insect met namen noemen: de teek, waar Marlies al jarenlang de gevolgen van die beet moet verdragen.
Dinsdag, 29 juni 2021.