(Z)onder embargo

bij zonder grappig

Wat hij in elkaar weet te knutselen, is voor mij een volstrekt raadsel Wanneer oud en recentelijk nieuw met elkaar in verbinding worden gebracht, waarbij het Kanaal ols oversteek geldt, dan kan het niet anders dan dat hij daarmee gestalte geeft aan ‘forever young.’ Op een wijze die hem niet alleen aan het wandelen brengt, maar ook zijn oog weet te richten van Stad naar Overstad.

Want ook daar worden wilde plannen gesmeed, verdwijnt de Heilige Koe naar ondergrondse parkeer gelegenheden en wordt met animo gewerkt aan een plan om dit geheel te gaan groenen. Nadat er eerst een ontgroening heeft plaatsgevonden, de berg asfalt is verdwenen wat als kunst door het leven ging en ook het Stadsstrand op termijn het onderspit zal gaan delven. Alkmaar in volle glorie onder de noemer van Victorie.

Of wat te denken van het Folkloristisch element dat Alkmaar vele toeristen oplevert? De Kaasmarkt, met de dremmelpasjes van hen die het dragen van Kaas is toevertrouwd. En het Waaggebouw waar de weegschaal ook die verdwaalde toerist de gelegenheid biedt om zijn of haar gewicht in de waagschaal te leggen. En voor het aanwezige publiek een andere vorm van vermaak weet te bieden. De opmaat naar wederom een nieuw seizoen, de keurmeesters van de kaas met hun boren de kazen verblijden en het vooral Goudse kazen zin die de berrie bevolken. Want de Edammer is nog te klein om zich voor te laten staan op grootspraak. Maar… nog even geduld en voor je het weet wordt een nieuwe Kaassoort gelanceerd. Alkmaars Goud, vanuit een zeskantige vorm naar voren gebracht. Als ode aan al die voormalige meren die zijn ingepolderd. En waar de koeien in blijde afwachting zijn van het moment waarop zij de stallen kunnen gaan verlaten. Met olijke sprongen het jonge gras tot zich gaan nemen en van gekkigheid niet weten hoe te handelen.

Dat laatste kun je ook beter aan de handelaren over laten