Zwarte vrijdag voor de overheid?!

De een loopt een deuk op, anderen lopen tegen krassen aan en een derde denkt er het zijne van en verlaat de Kamer. De Tweede Kamer nota bene, en dat hij de benen neemt en daardoor de eer aan zichzelf houdt, die eer komt hem aan alle kanten toe. Volksvertegenwoordigers die uiteindelijk in posities terechtkomen waar zij een specifieke verantwoordelijk voor komen te dragen. Een Minister, een aantal staatssecretarissen en deze personen zijn weer afhankelijk van de directeuren-generaal die weer afhankelijk zijn van diensthoofden, teamleiders en uiteindelijk terechtkomen bij de uitvoerende ambtenaren die zich successievelijk met de onderliggende onderhavige kwesties bevinden op het niveau van het uitvoeren.

En wanneer daar iets fout gaat, dan zijn niet alleen de rapen meer dan gaar, maar wordt ook door vele vingers naar anderen gewezen, hoger op de ladder en komt men uiteindelijk bij de ultieme verantwoordelijke: de Minister van het departement dat zich bezig houdt met innen en uitgeven, weer afhankelijk van een ander Ministerie dat schuilgaat onder de noemer Sociale Zaken. En wanneer blijkt dat de werkers van het ene Ministerie moeilijk door een deur kunnen gaan met medewerkers van een ander Ministerie en dan… dan gaat het grote vingerwijsspel een wezenlijke rol spelen.

Want iedereen wordt wel weer gedekt door een ander, een derde erkent dat hij van niets heeft geweten en een vierde beroept zich op een slecht geheugen, waardoor het proces sleept en sleept en sleept en Kafka om de hoek komt kijken. Hij schreef ooit het proces en wanneer daar een letter van bekend is, voorspelbaar hoe dit gebeuren zal gaan aflopen: Pilatus is er niets bij en deuken, krassen en bulten kunnen door een zalfje wel weer op termijn weggestreken worden. Maar of er op die manier vertrouwen in de Overheid wordt gekweekt… ik durf te stellen dat het niet zomaar vandaag Black Friday is!