00.01 – 12.00 // 12.01 – 24.00 in uren!

Agogiek is de leer van het begeleiden, aansturen of beleidsmatig mogelijk maken van veranderingsprocessen bij mensen. Simpelweg veranderingskunde. Deze sociale wetenschap bestudeert hoe mensen veranderen en geeft aanwijzingen over de manier waarop dit kan worden beinvloed en begeleid. Agogie verwijst naar het agogisch handelen op zich, de activiteit van het intervenieren in veranderingsprocessen. Da’s de omschrijving en in theorie heb ik daar nooit onderwijs in gevolgd. Op een zeker moment verscheen dit vak in de opleiding voor B-verpleegkundige en op een andere dag is het ergens onderweg ten onder gegaan, dan wel opgenomen in de ‘nieuwe opleiding’ onder de noemer ‘Gekwalificeerd voor de toekomst’ toen alle verschillende opleiding onder een paraplu terecht zijn gekomen. Daar weer een vervolg van waren de ontwikkelingen van deelkwalificaties en daarna… ben ik het spoor bijster geraakt. Maar dat is dan ook weer vele jaren geleden en waar ik me niet meer druk over hoef te maken is het proces dat onder de noemer van veranderkunde zich in mij voltrekt. Want een mens blijkt nu eenmaal ‘nooit te oud te zijn om te leren’, ware het niet dat leeftijd en ingesleten patronen ervoor kunnen zorgen dat het pad dat reeds uitgesleten is, nog meer aan slijtage onderhevig kan zijn. Geen wet die hierop van toepassing is, meer een gegeven waar ik niet dagelijks bij stil hoef te staan. Zo ben ik op een punt terechtgekomen dat ik mijn dag als volgt indeel.

In twee dagdelen te weten van 00.01 uur tot 12.00 uur en van 12.01 uur tot 24.00 uur.

Waardoor ik wel weet wat mij in dat eerste dagdeel te wachten staat, de krant, het poetsen der tanden, het handige washandje, het festijn van het aankleden, zeker de koffie en wanneer ik daar trek in heb (wat vaak niet het geval is) een boterham met beleg. Kaas in de regel en bij uitzondering een gebakken ei. De middag verloopt in volgorde ietwat anders, want waar de ochtend zich meestal aandient rond een uur of acht, zie ik er bepaald niet tegenop om de avond rond een uur of twintig af te gaan sluiten.

En of ik dan nog in staat ben te gaan agogen: slaap in mijn ogen en rust in mijn lijf, wakker worden en niet geheel stijf!