1 December

Wanneer ik er mijn gemak van neem, kom ik voorlopig nog niet van het gemak af. Vrij ontspannen met wat leeswerk erbij, laat ik me niet storen door iemand die er mogelijk ook zijn gemak van wil nemen. Gemak dient nu eenmaal de mens en wanneer de mens met zijn behoeften in de knoop raakt, dan is het maar goed dat er een verklarend boek bestaat dat spreekwoorden verklaard.


Maar… vandaag is het 1 december en gaan we in een andere context deze maand tegemoet. Mondkapjesplicht zorgt ervoor dat we niet direct herkenbaar over straat schuifelen. Met afstand van elkaar en voor de een is het een vanzelfsprekendheid en voor een ander is het ‘van de gekke!’ Dus voor vandaag een waterval van spreekwoorden waarbij de gek een grandioze rol krijgt toebedeeld!


Dus: ‘als de gekken ter markt komen, verdienen de kramers geld’, iemand voor de gek houden, de gekken en de obstinaten maken rijke advocaten, de gekken krijgen de kaart, een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden, elke gek heeft zijn gebrek, gekken en dwazen schrijven hun namen op dueren en glazen, het is een gek die zijn geest uitlaat, het is geen gek die het voordoet, maar die ’t nadoet, van een gek verweten is gauw vergeten, veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven, wie gekken noodt, heeft wisse gasten, zich van de gekken houden, wie gekheid zaait, zal dwaasheid oogsten, elf is een gekkengetal en om te besluiten met alle gekheid op een stokje!’


1 december dus en waar deze tekst dan wel dit bericht op slaat? Kijk om je heen, lees de krant, kijk naar het journaal, volg twitter, houd je feesboek in de gaten en laat het voor de rest… maar lekker uit de hand lopen, of het nu Black Friday is, heen rechts en links terug, de poten onder een stoel vandaan worden gezaagd, appels in de regel niet ver van de boom vallen, van een kale kip geen veren te plukken zijn, de laatste maand van dit illustere jaar is aan ge vangen en wij worden allen gevangen in het keurslijf van lockdown dat nog steeds ruimte biedt om (il)legaal aan het feesten te gaan.