A mad, mad, mad world!


Sommige mensen zijn stukken beter dan de gemiddelde mens. Schromen niet om heel de wereld hier kond van te doen. En wanneer de wereld hier verbijsterd kennis van neemt, wordt in de regel de schouders hierover opgehaald en gaat men verder met de dingen van hun alledag. Neem zo’n man die ervan overtuigd is dat hij door een hogere macht is aangesteld om de wereld te gaan verlossen van het kwaad dat anderen omringt, dat het geluk aan alle zijden van zijn lijf te vinden valt en wanneer de gelegenheid zich voordoet om de ander een hak te zetten, hier bepaald niet voor schroomt. Zo’n man met zo’n overtuiging kan niet anders dan op een goede dag de geest te gaan geven. Althans, dat zou een hoop ellende kunnen voorkomen.

Of zo’n andere man. Ook een overtuigd van zichzelf narcist. In die zin dat ook deze man er niet voor schroomt om zijn zin door te zetten, schijt heeft aan anderen rond zich heen en wanneer je het niet met hem eens bent, je op een andere plaats kan gaan zetten. Niet vrijwillig in zekere zin verplicht. Nu is die verplichting van een zodanige beperking voorzien, dat er wordt bepaald wanneer je je elders mag gaan vervoegen, geen inspraak omtrent het eten hebt en je maar moet zien hoe je de dag in ledigheid weet door te brengen. Of oudere opvoeders die er geen kwaad in zien om hersens te gaan spoelen. In zo’n wereld en wanneer de tongen zwijgen kunnen het vuurmonden zijn die het antwoord gaan geven. Waarschijnlijk tot heil en meerdere glorie van.. van wie eigenlijk?!

De gemiddelde mens die zich druk maakt omtrent het dagelijks bestaan, die er alles aandoet om voor zichzelf, zijn gezin en familie te kunnen blijven zorgen, tot het kind dat een boterham met tevredenheid verorbert, de glazenwasser die eer heeft van zijn werk voor een volgende wolkbreuk zijn werk teniet doet, de schoenlapper die geen werk meer heeft omdat de consumptiemaatschappij nu eenmaal andere eisen is gaan stellen, de fabrikant die steeds minder mensen/werknemers ziet en niet met zijn robotten hoeft te communiceren,

Kunstmatige Intelligentie als een voorportaal van de Nieuwe Wereld, een tijdschrift dat opduikt uit het verleden (MAD desnoods) en wanneer de strijdkreet ‘mad, mad, mad world’ klinkt het boze boeren zijn die snelwegen blokkeren…