… als je maar niet denkt…

De ‘als je maar niet denkt dat je beter bent band’, moet vandaag helaas verstek laten gaan. Daarvoor in de plaats een ingelast programma onder de noemer: zing met mij mee en indien niet speel dan maar het een en ander. Wanneer dit een onbekend nummer betreft, schroom niet om dan met je neusfluit enige tonen teweeg te brengen… Zou de titel kunnen zijn van het bericht van vandaag. Want Michael kwam trakteren, Dik op de bluesharp terwijl Nicolette alles uit haar stalen buis wist te halen. En dan doel ik simpelweg op de fluit die zij onder handen heeft genomen, waarbij de aanwezig gaten ervoor zorgen dat het orkest als zodanig het huiskamergeluid weet te versterken. Muziek maken dus met een drietal anderen die slechts toehoorders zijn en nalaten om mee te klappen. Nu is dat in deze setting ook niet zo gepast, anders zou de kans kunnen bestaan dat de avond alsnog uit de klauw was gaan lopen. Waar een Irish coffee dan debet aan zou zijn geweest…


En dan de zondag: onverklaarbaar dat dit loopt zoals het loopt en de tijd tussen dat ander moment en dit ene als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren. Harry en Wikje, helemaal uit Hoofddorp in Alkmaar verzeild geraakt. Vrienden voor het leven in zekere zin en wanneer de problemen omtrent lijf en leden gepasseerd zijn, fysiek als psychisch een plek hebben gekregen staan de geneugten op de eerste plaats. Hapje en drankje, smullen en papen en de overheerlijke kippensoep die de lunch als het ware afrond, alvorens de heilige koe wordt gestart en Hensbroek en Broek (op Langedijk) zich mogen verheugen op onze komst.

Regen die ons in Koedijk verwelkomt om niet veel later Schoorldam en Schoorl achter ons te laten en Bergen opdoemt. het kunstenaarsdorp dat zich opmaakt voor de volgende Kunst10Daagse, dewelke de aankomende week zal gaan aanvangen. Wat valt er daar te bewonderen? Werken in velerlei vorm, installaties en variomaticken, hoewel dit laatste woord wederom voor mijn rekening komt… Maar wat te denken van de huidige catalogus?! Jan van Haasteren staat dit keer garant voor… de voorkant! En dan te bedenken dat ik begonnen ben met.. jawel die bend die niet denkt dat jij..