Afbraak.

Niet direct buitensporig, maar wel iets dat de moeite waard zou kunnen zijn. Afbraak waar op termijn mogelijk opbouw gaat plaatsvinden. Het Westerlicht, een voormalig bejaardenhuis annex zorginstelling, dat reeds jarenlang onder invloed staat van leegstand. Waar antikraak lieden hebben geresideerd en waar mijn grootvader zaliger (Klaas Pijper) uiteindelijk zijn laatste adem aan het minder verontreinigde luchtruim heeft toevertrouwd. Althans, dat vermoeden heb ik en kan het helaas niet meer checken. Ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in gezelschap van zijn broer en mijn vader. Waarschijnlijk door een eeuwig durend grafrecht vroegtijdig aan te schaffen. Tenslotte was hij bij leven Plantsoenenbaas van de Gemeente Alkmaar. Heeft daardoor ook nog eens een zilveren medaille voor ontvangen…


Centraal Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar, Noord West Ziekenhuis Groep, waar tegenwoordig actie wordt gevoerd en de Heiligman zich naar elders heeft begeven. Een rondje ziekenhuis met schoonmoeder Corry voor een bezoek aan de reumatoloog. En wanneer wachten een belangrijk deel van de dag opslokt, ben je zomaar een middag kwijt. Met koffie uit de automaat, wachten op een gang waar ik in het verleden mijn zorg heb mogen verlenen (A1 bij zuster van Oudvorst, Roelie Hennekam en Grace Mutgeert, internisten die ertoe deden Dr. Piso en de Lange, en uiteindelijk dr. Seepers en Dr. Laurens. Let wel de een was dokter en de ander Doctor.)
Zo’n blik in het verleden en de kans dat dit straks allemaal verdwenen zal zijn, is groot. Toen, van 1973 tot en met 1976. En daarna… Duin & Bosch, dat blijft dat andere verhaal!