ALLES DRAAIT

om de eenvoud, tweevoud, drievoud dan wel viervoud misschien. Maar je kunt het ook anders formuleren: een fout, twee fouten, drie fouten dan wel vier fouten en wanneer er sprake is van een vijf en een half of een vijf komma zes vindt een afronding plaats naar boven. Wordt het toch nog een mager zesje, prijs je je gelukkig met deze voldoende en ga je verder met de orde van de dag.

Dat wordt anders wanneer uit een onderzoek naar voren komt dat het cijfer 3,3 een getal aangeeft waar je niet helemaal gelukkig van wordt. Een onderzoek dat heeft plaatsgevonden brengt naar voren dat er weinig vertrouwen is in het huidige kabinet. Maar het kan nog beroerder: in 2013 werd er een nog lager cijfer gescoord, tijdens die andere crisis. Een wassen neus als je dit tegen de huidige tijd afzet, maar de inzet van de opzet van de afzet van dit moment is beschamend.

We hobbelen chagrijnig van de ene crisis in de andere, van wat mogelijk zou moeten zijn maar het vooruitschuiven naar 2023. Het weer dat bepaald niet meewerkt en waar niet lang geleden sprake was van een droogterecord, worden momenteel alle paraplu’s uit de kast gehaald om je tegen het miezerige, druilerige weer te beschermen. Maar ook daar zal over niet te lange tijd geen gebruik van worden gemaakt. Het heet dan nazomeren, maar ook dat nazomeren kent een schaduwrandje.

We maken ons op om de woorden die namens de Regering in de Troonrede naar voren zullen komen, met de nodige scepsis tot ons te nemen. En het zal daar waarschijnlijk niet bij blijven. Wanneer de herfst zijn intrede doet, de debatten de nodige emoties naar voren zullen gaan brengen, waar het ongenoegen steeds heftiger naar voren zal gaan komen. En de prijzen een steeds groter beroep doen op vermogen, dan loop je de kans dat het aantal zelfdodingen navenant zal gaan toenemen. Een scenario dat neigt naar doemdenken, maar dat waarschinlijk op termijn wel weer met cijfers zal worden geboekstaafd.

Niet dat het aan mij is om commentaar te gaan leveren, beschamend is het geheel wel zeker. En waar de mogelijkheid bestaat om orde op zaken te stellen, dan zullen er nog vele maatregelen de revue passeren. Waar de een als Minister de andere Minister mogelijk om een verzoek zal gaan vragen, zullen beleidsmakers er alles aan doen om van de tering de nering naar voren te brengen. Ambtenaren zich met het schuiven van gelden gaan bemoeien, waar de gaten zich zullen gaan voordoen en waar mogelijk sprake is van het openbreken van CAO’s met navenante loonverhogingen. Het kan haast niet anders dan dat ook Schiphol wederom op hol slaat.

Was het alleen maar om de beveiliging en het afhandelen van bagage in goede (start)banen te gaan leiden!