Almacht(ig).

Hij hield zich aan God noch gebod en had de mazzel dat God geregeld een oogje dichtkneep. Een enkel schietgebedje was voldoende om dat ene oog te sluiten, opdat dat andere oog in staat bleef om de wereld te blijven bekijken. Dat God geregeld zijn hoofd schudde, af en toe een glimlach rond zijn mond te ontdekken viel en hij in staat was om zijn oogappel niet uit het oog te verliezen, dat ontging hem volledig. En waar hij de rijken bestal, deelde hij zijn buit onder zijn eigen armen, tot het moment dat die ene lamp hem in het spotlicht ving. Tot overmaat van ramp liep hij direct in de armen van de plaatselijke koddebeier en belandde niet veel later in het cachot. Daar hielp hem geen lieve moeder en ondanks het feit dat zijn schietgebedjes in het verleden hem voor veel onheil had behoed, was het nu enkel een zaak van water en brood dat hem te wachten stond, om van het gerecht maar te zwijgen… Met zo’n verhaal werd ik vanochtend wakker en heb bij God geen idee hoe dit verhaal verder verloopt.
Alhoewel, dat valt te betwijfelen. Gisteren reeds melding gemaakt over de Paus en vandaag een bericht hieromtrent in de courant gevonden: PAUS TOBT OVER HOMO’S IN KERK. ROME * De paus maakt zich zorgen over homoseksuelen in de rooms-katholieke kerk. “Het lijkt er op dat homoseksualiteit in de mode is, en die mentaliteit beinvloedt de kerk tot op zekere hoogte. “ De uitspraken staan te lezen in een boek over priesterroepingen dat binnenkort uitkomt, geschreven door Fernando Prado. De paus noemt het een vergissing om te denken dat homoseksuelen in het priesteronderwijs ‘niet zo slecht zijn’ en dat homoseksualiteit een vorm van genegenheid is. “In het gewijde leven en in het priesterlijke leven is voor dit soort genegenheid geen plaats. “
Nu heb ik als niet ingewijde ooit weleens gelezen dat de Paus de plaatsvervanger zou zijn van die Almacht. Waarschijnlijk heeft die Almacht voor even beide ogen gesloten…