Als je haar maar goed zit!

Nu kan ik vandaag wel weer een willekeurig verhaal op gaan hangen, maar het is beter om stil te staan bij de orde van de dag. En dan doel ik met name op datgene wat op de beeldbuis naar voren komt. Men werkt immers met formats, waar de gelden dan weer een rol in spelen. Te denken valt aan de slimste mens dan wel een tiental dat van Afke zou kunnen worden afgeleid. Genius is de naam van het spel waarbij leugen en bedrog geen andere functie schijnen te hebben dan de ander af te gaan troeven. Competitie gericht waarbij hoogstandjes op intellect niveau te verwachten zijn.

Ook Rick Broers doet aan dit spel mee. Rick is de zoon van Jennifer en hij heeft zich op de een of andere manier in de kijker gezet. Een Youtuber die zichzelf vierentwintig uur heeft gepresenteerd. Met een korte onderbreking omdat ook hij toch wat beperkt op zijn privacy was gesteld. Je moet maar willen en nog belangrijker: je moet het ook maar kunnen. Een teken van de huidige tijd waarbij Twitter in het niets verdwijnt. Maar ook daar heeft men wat op gevonden.

Het achter de rug om anoniem van een betrokkene deze uitnodigen voor een parlementair onderzoek. Waardoor wederom schade wordt toegebracht aan hen die het volk vertegenwoordigen. Als dit de opmaat is voor een verandering van het bestuur, dan valt er nog het nodige te verwachten. Hoewel juist dit kabinet de neiging vertoont om in de oude voetsporen te treden. Want buiten deze paden kan het zo zijn dat uitglijders op voorhand te voorkomen zijn. Pek en veren stonden in het verleden garant om mensen te verwijderen, tegenwoordig wordt het een standaard om daar allerlei commissies voor op te tuigen. Zelfreflectie is een woord uit het verleden, waar het heden een belangrijke rol in had kunnen spelen.

En het is als met die Eerste:

als je haar maar goed zit!