Andere tijden.

‘Neen, dat is niet mogelijk. Wanneer wel dat is de vraag, waarop ik tegelegenertijd mogelijk een antwoord op weet te formuleren. Maar ook dat blijft de vraag, tenzij je zo goed zou willen zijn om de bijgevoegde formulieren niet alleen helemaal in te vullen, maar dit ook met een handtekening te ondertekenen. Dan nog blijft de vraag naar het ongerijmde mogelijk in de cloud hangen en doen onze servers er alles aan om de service die u van ons gewend bent, alsnog op een zodanige manier naar voren te brengen opdat geen vraag meer onbeantwoord blijft. Maar de kans dat uw vraag ergens onderweg een bepaalde afslag neemt, ook dat is niet aan ons. Waarbij wij wel begrijpen wat uw bedoeling is (was geweest), maar wederom op een antwoord hoeft u in principe niet te rekenen. Toch doen wij er alles aan om op uw vraag in te gaan en hopen op een respons die u mogelijke tevreden kan gaan stellen. Dat wij geen robots in dienst hebben, blijkt wel uit het feit dat de vragen die wij u stellen, met een wezenlijk persoon te maken hebben. Maar vooralsnog: excuses voor het mogelijk ongemak dat wij voor u in petto hebben. U een fijne dan wel prettige dag gewenst, uw tot alle dienstbaarheid in staat zijnde tegenwerkers, gegroet!

Je zult maar zo’n antwoord krijgen. Niet dat ik ervan overtuigd ben dat dit soort brieven je mailbox halen, maar simpelweg door af te gaan op dat wat je zo nu en dan in je mailbox aantreft. Of dat snoodaards je uitnodigen om weer eens met behulp van een link (wat dan uiteindelijk heel link blijkt te zijn) contact op te nemen bij de bank, waarbij met behulp van een oranje leeuw het meestal uit de tekst blijkt dat de schrijver van dit epistel zich niet direct heeft gewend tot de Dikke van Dale, waardoor een enkele schrijfoud voldoende is om dit direct te verwijderen. Maar hoevelen zullen daar dan weer niet intrappen en zien getallen op hun bankrekening als sneeuw voor de zon verdwijnen, raken in paniek of huldigen zich in stilzwijgen, omdat de schande die hen treft dan wel trof, alsnog onder het tapijt wordt geschoven. Waar dan al het mogelijk voorgaande zich opmaakt om de bult te vergroten, er geen stofzuiger meer aan te pas komt en voor je het weet een deurwaarder voor de deur staat met een dwangbevel.


Neen, ik heb geen andere bedoeling dan wat woorden te gaan wijden aan zaken die dankzij de computer een soort van standaard zijn geworden, wanneer de telefoon gaat en iemand zich aanmeldt in het Engels dat ik contact heb met een Ministerie van elders. Ook dan is het een kwestie van zo snel mogelijk de verbinding te verbreken, waar je voorheen de hoorn op de haak deponeerde.

Maar dat waren totaal andere tijden!