B, C & D.

Brood, Chabot en Deelder deelden ooit een podium in Theater De Vest. Brood hing in zijn stoel en Deelder kon niet achterblijven en Chabot stuiterde als een pingpong bal over de planken. Kunstenaars waren het en groot gebruikers. Zij wisten waar de natuurlijke openingen in het lichaam te vinden waren en wanneer niet, dan maakten zij gebruik van andere kanalen. De veter was nooit ver weg en de naald bracht hen naar ongekende oorden. Zij brachten zalen in vervoering en namen zichzelf niet altijd serieus. Opdat het publiek niet achter zou kunnen blijven…

Brood vloog naar zijn dood, Deelder nam genoegen met een kort ziekbed en Chabot blijft nu verweesd achter. Hetgeen mogelijk op termijn een volgende Musical tot gevolg kan hebben: de titel: ‘ik spuit hem erin en beleef me uit’. Vol van wilde plannen en vol onder de dope.

Maar… waar Jules verwacht dat er in de hemel een draaitafel op hem wacht zijn het de vleugels van Herman die hem zullen verwelkomen en blijft Bart vleugellam ergens achter een takje hangen. En voor je het goed en wel weet is dat illustere trio wederom ergens compleet!