B.M.D.

Voorheen kon je geheimen nog weleens delen, tegenwoordig liggen geheimen binnen de kortste keren op straat. Zelfs de belofte van geheimhouding wordt met voeten getreden en met het oog op de privacy kunnen uitsluitend initialen dan wel gefingeerde namen een rol gaan spelen wanneer de openbaarheid hiermee gediend is. Voor je het goed en wel beseft gaat de wereld met jouw ongemakken aan de loop en word je uitgenodigd om je opwachting te maken in een praatprogramma, waarbij een stemvervormer ervoor zorgt dat je stem compleet verdwijnt. Incognito of onder een valse naam wordt alsnog ophef gemaakt van de daad waar je verantwoording over dient af te leggen en kan de maatschappij (dat ben ik en jij) daar een oordeel over vellen.


Daar hoeft geen rechtbank aan te pas te komen en wanneer er dan toch een uitspraak wordt gedaan, zal mogelijk een moeilijke jeugd in dit vonnis een rol gaan spelen. Waardoor de schuldvraag veelal op het bordje van de ouder dan wel opvoeder terecht komt. Ik kwam een gedicht tegen dat ik in de jaren negentig van de vorige eeuw ooit eens op papier heb gezet onder de noemer B.M.D. wat stond voor een Brede Maatschappelijke Discussie waarbij de overheid regels had opgesteld om de burgers van die maatschappij in de gelegenheid te stellen om zich met de regels van de overheid te gaan bemoeien. Over het klimaat nota bene, waarna die discussie zich in latere kabinetten heeft laten ringeloren door optredende premiers. Waar de maatschappij van ik en jij zich overgaf aan dat wat anderen wederom bedacht hadden en er werd overgegaan tot die orde van toen die dag.

Niet in de laatste plaats door het economisch tij dat een rol in dit geheel heeft gespeeld en de naderende bankencrisis zich ver achter de horizon bevond. Want, gelijk het weer, kan dit zomaar omslaan. De worst die in al die gevallen wordt voorgehouden niet veel meer is dan het doen van wonderen op termijn. En over wonderen gesproken: ik verwonder me nog steeds dat een overheid hier in doorsnee mee weg komt. Ondanks of mogelijk dankzij dei Brede Maatschappelijke Discussie, waar Freek de Jonge in het verleden al een vinger op de zere plek heeft gelegd: bij ruzie stomweg het woord ‘inspraak’ gaan roepen en geheid dat dan het opruiende volkje met een bek vol tanden komt te staan!