(bad)STOELgang.

STOELGANG. Benodigdheden: 1 hulpvrager, meerdere hulpverleners, een toilet met verhoging, een billenzitter die als een voort te bewegen voertuig van de plek van het verzoek naar de plek van de ontlasting kan worden gebracht (in de volksmond een steddy genaamd), rollen toiletpapier maar bij gebrek aan dit materiaal volstaan ook billendoekjes van Zwitsal, een doordrukknop opdat niet te lang in eigen geuren hoeft te worden doorgebracht, een luchtverfrisser als extra optie, en dan de handen van die verschillende hulpverleners die genegen zijn om de bruine resten alsnog van de billen te verwijderen.


Ik bedoel hiermee te zeggen dat van die dagelijks gangbare zaken als ontlasten en plassen geenszins een schaamteloos gebruik kan worden gemaakt en dat de drempels die er mogelijk in eerste instantie zijn, in de loop der tijd stilaan verdwijnen. Hetgeen ervoor zorgt dat er sprake kan zijn van een vorm van decorumverlies dat wordt gecompenseerd door de omgeving waaronder die hulpvrager is komen te verkeren. Edoch over het geheel genomen doen zich nog meer veranderingen voor, en waar hospitalisatie voorheen een onderwerp was waar langdurig bij stil werd gestaan, zeker in het verleden wanneer met een opleiding werd aangevangen, is een klop op de deur bij binnentreden van het toilet, het noemen van een naam, een kopje koffie wanneer de zorg wat meer op zich laat wachten, of gewoon stomweg een praatje om niets, veelal genoeg om de situatie als zodanig van enige vorm van schaamte te ontdoen. Het is op een andere manier in het leven komen te staan, de afhankelijkheid die zich in dit soort situaties voordoet als het ware te neutraliseren en door het praten over koetjes dan wel kalfjes voldoende om die put te dempen.


Waarmee ik niet wil zeggen dat wanneer zich berichten uit Darmstad voordoen ik daar als zodanig toch wel melding van zal maken, niets is zo vervelend dan met een knoop in de anus alsnog het moment uit te stellen. Of een kurk te vinden die in dat vermetele gat gebruikt kan gaan worden…

En wanneer de winden dan ook nog van zich laten horen, behoeft het geen betoog dat de kleuren niet zichtbaar zijn maar de geuren alsnog dat andere verhaal gaan vertellen!