BBhHH

Al eerder maakte ik gewag van ‘dingen van de dag’, maar vergat erbij te zeggen dat het veelal in mijn leven gaat om dingen van alledag. En dat maakt direct het grote verschil. Als het dingen van alledag betreft kom ik veelal niet verder dan het doen van een boodschap (zowel groot als klein), bezigheden binnen het huishouden hebbende (een variant op bbhh) dan wel wat gerief te zoeken onder het dekbed wanneer het weer mij niet aanstaat. Een boek te pakken, mijn ogen te sluiten, en wat wegdenken in niemandsland. Hoewel dat laatste veelal gepaard gaat met een vorm van bewust dagdromen. Anders wordt het wanneer er vreemden zijn die zich laven aan de beelden die zij voorgeschoteld krijgen. Nu maak ik deel uit van de DichtersKringAlkmaar, edoch er bestaat ook een Dichtersgilde. Waarbij Stadsdichters worden benoemd en waar geroepenen zich bij kunnen aansluiten. Wijlen Joost Zwagerman had het genoegen om als eerste Stadsdichter van Alkmaar volgelingen rond zich heen te scharen, Margreet Schouwenaar hield het met meerdere benoemingen jaren vol en momenteel is het Joris Brussel die deze eer is toegekend. En wanneer er een Wethouder in Alkmaar is die zich bemoeit met Cultuur, ligt het voor de hand dat…

Plannen maken, een denktank in wording, suggesties die mogelijk de dynamiek van de Cultuur in Alkmaar wederom een draai gaan geven, een ‘schwung’ desnoods en de noemer ‘Roept U maar’ kan weer van stal worden gehaald. Ik zal niet beweren dat ik deze week met mijn fotowerk publiekelijk in de belangstelling ben komen te staan, het gegeven dat er straks kaarten met beelden van mij en teksten van mij totaal onbekenden, wil niet zeggen dat ik niet opensta voor mogelijke suggesties vanuit mijn denkraam. Nu dien je dat denkraam niet zo letterlijk te nemen, gezien het feit dat ik mij regelmatig buiten de lijntjes begeef… Maar dan nog, niet wetend wat straks voor mij nog in petto heeft, doe ik er momenteel van alles aan om toch wat meer bekendheid ten aanzien van de hoeveelheid werken die zich elders op zolder bevinden, naar voren te gaan brengen. Verstoffen is een ding, naar buiten treden iets anders en gezien het niet duidelijke succes dat de Trog heeft opgeleverd…

Zo simpel kan een ding van de dag veranderen in een ding van alledag, waarbij ik het hoog van de toren blazen maar aan anderen overlaat. Bescheidenheid blijft een deugd, en waar mijn onbescheidenheid van vandaag toe kan gaan leiden…