Beestachtig?!

Wat beweegt mensen om dingen te doen waar je met je volle verstand niet bij kunt? Soms gebeurt het uit een niet te stuiten frustratie, anders wordt het wanneer er een situatie plaatsvindt, die de frustraties zo hoog laat oplopen, dat er niet alleen geplunderd, verkracht maar ook nog gemoord wordt. Neem nu de aftocht van een leger dat niet die taak heeft volbracht die van hen verwacht werd en er dan maar totaal op los gaan. Dan wordt dit gedrag omschreven als beestachtig, terwijl beesten dat op een geheel eigen wijze proberen op te lossen ervan uitgaande dat zij dit doen op grond van hun (overlevings)instinct. Zodat de omschrijving van beestachtig hooguit de mens betreft die zich zo gedragen.

Er werd een vergelijk gemaakt met Oradour sur Glane, een dorp dat door “toenmalige oologszuchtigen” niet alleen in brand werd gestoken, maar ook de hele bevolking van dat dorp werd uitgemoord. Vrouwen en kinderen werden opgesloten in de Kerk, waar een explosie tot ontploffing werd gebracht en zij allen op een enkele vrouw na levend werden verbrand. De mannen werden met mitrailleurs van het leven beroofd, een executie die de moordzucht van deze divisie duidelijk naar voren bracht. Vanuit frustratie? Niemand die daar een antwoord op weet te geven want ook de daders hebben het leven gelaten. Voor een deel werden sommigen aangeklaagd, een enkeling ontving de doodstraf en de overigen zouden een levenslange gevangenis tegemoet kunnen zien, ware het niet dat levenslang werd omgezet in een in vrijheidsstelling… Mensen vergelijken met beesten is wat dat betreft niet juist het zijn mensen die veranderen in beesten, waarbij het geweten geen rol meer schijnt te spelen.

En wanneer je dan besluit om terug te trekken en een spoor van dood en vernieling achter laat…