bergen in Bergen.

BERGEN. Onder de rook van Alkmaar. Bergen dat zich kenmerkt door het bergen van gas in voorheen leeg geworden ruimtes. Tegenwoordig weer gevuld met gas, opdat de mogelijke winter van 2023 /2024 ons van het nodige gas kan blijven voorzien. Maar ook rond Bergen hebben zich lichte aardschokken voorgedaan, maar zijn voor het gemak weer vergeten. En waar Jetten zich hard maakt om de mogelijke tekorten op tijd te gaan vullen, ook daar zal zich waarschijnlijk op termijn wel weer een lichte beving te voelen zijn.

Hooguit dat dit wat glazen schade berokkent, maar kijk niet vreemd op wanneer de deuren wat moeilijker gaan sluiten, er scheuren ontstaan die er voor die tijd niet waren of plotsklaps een lamp op de tafel tuimelt. We hebben het te doen met een lijvig rapport van een volgende commissie die zich over de problematiek aangaande Groningen heeft gebogen. Waarin zowel de politiek als de betrokken maatschappij de Nederlandse Aardolie Maatschappij die ooit bij Schoonebeek met Jaknikkers olie uit de grond haalde en deze per trein naar Rotterdam vervoerde, ook de nodige centen hebben opgestreken.

Binnen halen wat binnen te halen was en de vuile was die overbleef, voor de belasting betalende burger naar voren brengt. En Rutte deed wat hij vaker doet: ‘mee denken‘ en het voor de rest aan de vakminister over laten. Ik noem het struisvogelpolitiek en waar die politiek toe neigtā€¦

we zullen het wel op termijn gaan beleven.