Bericht aan Kees.

Natuurlijk is het voor de lezer van mijn berichten niet altijd te volgen, ik heb nu eenmaal de neiging om me met een hink, stap, sprong op het slappe koord van de literatuur te begeven, waarbij ik een paardensprong bekend onder de schaakliefhebbers absoluut niet uit de weg ga. Ik begeef mij in een vrije val waarbij associaties gedeeltelijk de boventoon voeren waardoor de ongelukkige die probeert mijn teksten te doorgronden ergens onderweg de draad volledig uit het oog verliest. Waar dit nu vandaan komt, ik heb eerlijk gezegd wel een idee maar weet dit idee niet te maatstaven. Waarschijnlijk ben ik onderweg naar mijn huidige leeftijd bevangen door mensen die mij attendeerden op het feit dat alles wat zich in mijn leven voordeed en voordoet simpelweg een optelsom is van de dingen die ik heb meegemaakt en hooguit uit een ander vaatje ben gaan tappen waardoor verwarring een wezenlijk onderdeel van mijn geheel is geworden.


En wanneer ik me dan weer te buiten ga aan de werken van Magritte, loopt het op voorhand uit de hand. Neen, ik neem het de ander absoluut niet kwalijk wanneer die ander ergens de draad is kwijtgeraakt en spontaan besluit om niet op mijn schrijfsels te reageren. Ook dat doet mij deugd en geeft hooguit aan hoe serieus de ander een poging waagt om met een gevatte opmerking dan wel een zinsnede mij van een ander pad te overtuigen. Het is het vervreemdende wat mij intrigeert en waar anderen een poging wagen om het zichtbare te gaan duiden, lukt het juist Rene om je op een ander been te zetten, in mijn geval het verkeerde been.

Waardoor ik indirect toch weer melding weet te maken omtrent de situatie waar ik momenteel in verkeer, waarbij mijn spieren niet alleen een optater hebben gehad maar er ook nog eens een eigen wijze van ontwikkeling naar voren brengen.


Neen Kees, ik neem het jou niet kwalijk, ik heb hooguit de behoefte om mij iedere dag opnieuw voor te stellen en wanneer ik mij voorstel hoe dit voorstellen weer eens anders verloopt dan ik me had voorgenomen dan, ja dan, prijs ik mij gelukkig dat ook ik niet doorsnee ben!