BROOD op de plank.

Als je er schik in hebt, kun je het weekend naar SCHIK. Schoorlse Inspirerende Kunsten in het verleden bekend als SCHOK. Maar dat was nog in de periode dat Willem Schotten nergens van schrok, alleen de r onbewust in het geheel heeft toegepast. Nu weet ik wel dat het met het dorp Schoorl anders gesteld is dan met het dorp Bergen, laat staan dat de Egmonden zich nog steeds voor laten staan op die Graaf die zijn kop in Brussel verloor, dat neemt niet weg dat het in deze contreien barst van de kunstenaars, die helaas niet allen van hun kunst kunnen bestaan. Er dan wat bijbaantjes bij zoeken, de een zich uitleeft in hout terwijl een ander de voegen van een verweerde woning van nieuw specie weet te voorzien. Opdat deze weer tientallen jaren mee kan gaan. En ik vermaak mij door de krant te lezen opdat ik vrijdag aanstaande een bezoek aan Kranenburgh kan gaan brengen, alwaar werken van Ans Wortel in het oude pand te vinden zullen zijn. Er wordt wat afgebuurd in deze tijden, het een nog meer tot de verbeelding sprekend dan het andere. Geheel van deze tijd en absoluut ook van de huidige orde, waarbij galeries de gelegenheid krijgen om de goed verstaander te attenderen op het feit dat werken juist nu in de aanbieding zijn, na eerst de prijzen met de nodige tientallen euro’s te hebben verhoogd. Waardoor kunstenaar en houder er toch nog een zakcentje aan over zullen houden, maar je niet vreemd moet opkijken wanneer je volgend jaar dezelfde werken weer in de openbaarheid ziet verschijnen. Het kan weer en het mag weer, je geld investeren in kunstenaars die mogelijk in de tijd steeds waardevoller zullen gaan worden. Ook ik besteed een klein deel aan kunst die mij aanspreekt, waarbij het oogmerk van mogelijk waardevoller worden niet direct op mijn netvlies komt te staan, laat staan dat ik eurotekens in mijn ogen laat verschijnen. Neen, ik sappel wat in de marge maar kan mij er wel op voorstaan dat ik wat Broodjes van een lijst heb laten voorzien opdat op termijn brood op de plank blijft komen. Maar dat brood van Brood is hooguit bedoeld om op een zeker moment het duister van de zolder te gaan verlaten en in alle openbaarheid aan het licht zal gaan komen.