BUKSHAG: het verbeteren van…

Voorheen heette die shag gewoon ‘bukshag’. Peuken rapen en het nog overgebleven deel van die tabak gebruiken om daar weer een verantwoord shaggie van te draaien. Want de vloe(i) was goedkoop, de aanschaf van tabak bedroeg een veelvoud van het kapitaal wat doorgaans in een bijna lege portemonnee te vinden was en waar de een zich stortte op de restanten van de ander kon er vaak een wat meewarig lachje van een voorbijganger af. En het hielp! Roken van een ander zonder te hoeven bietsen en het trottoir werd ontdaan van de nonchalance waar menigeen zijn peuk op straat deponeerde. Nu, in de tijd dat roken en de verpakking is voorzien van angstaanjagende beelden, dat niet alleen impotentie de mogelijke vruchtbaarheid genadeloos om zeep weet te helpen, dat filtersigaretten tot een nieuwe standaard zijn verheven en iemand die ouderwets met een pakkie shag rondloopt hooguit iemand zal zijn die zich die filtersigaretten niet kan permitteren, is het gewoon gewoon om na afloop van het inhaleergenot het restant op straat achter te laten, waardoor hiet alleen het straatbeeld vervuilt maar het andere ‘bukkers’ zijn die gewapend met een grijpertje ontdoen van al die rotzooi. Maar ook mondkapjes mogen zich tegenwoordig verheugen op die grijpertjes, want een mogelijk niet aanwezige vuilnisbak zorgt er niet direct voor dat het gebruikte kapje in een jaszak verdwijnt.

Poep van honden is vies en een plastic zakje voor de stront is ook niet altijd aanwezig, zo zou het ook een aanrader kunnen zijn om bij de roker de mogelijkheid te gaan opperen om voor die peuken een blikje mee te nemen, opdat die restanten van het filter op een andere wijze zorg gaan dragen voor een wat beter milieu. Te bedenken dat die filters er vele jaren over doen om uiteindelijk toch niet in de bodem te verdwijnen, daar heeft Ellen mij attent op gemaakt.

de oogst van een tweetal uren…

Zij heeft mij een foto gestuurd waar de hoeveelheid peuken die zij in twee uur ‘geraapt’ heeft iets doen vermoeden omtrent het gemak dat de ander de een bewijst. In die zin dat zij het nuttige met iets aangenaams probeert te bewerkstelligen, maar dat het nog tijden zal gaan duren voor iedere filtersigarettenroker is doordrongen van het feit, dat deze op zijn of haar manier absoluut niet bijdraagt aan het verbeteren van de wereld…