CASINO

Natuurlijk bestaat er een gerede kans op twijfel. Een casino voor Hoge Duitse officieren, opgeleid in een fabriek daaromtrent volgens Heinz Helmut Kirst, voor een deel door een uitslaande brand in de as gelegd en de restanten momenteel omgebouwd tot een museum. Atlantikwall museum, gevestigd in Huisduinen onder de rook van Den Helder dat een bijzondere plek in de geschiedenis heeft ingenomen. Gebombardeerd, voor een deel afgebroken om een schootsveld te maken voor een mogelijke invasie die daar niet plaatsvond.

En waar ooit Michiel Adriaanszn de Ruyter ook nog eens heeft huisgehouden. Waar dan het kerkje nog van getuigt. Ik bedoel maar, wat brengt ons op een doorsnee zaterdag aldaar? Simpelweg door met moeder Corry te gaan rijden, koffie te drinken in een tent aan de voet van het Marsdiep, waar door omstandigheden een driemaster op motorkracht nog voor enig schouwspel zorg draagt.

En dan te bedenken dat er toch vooral veel historie daar te vinden valt, als bijvoorbeeld van het fort Kijkduin. En wanneer je dan bedenkt dat het over de hele dag genomen grijs en grauw was, dat nevel voor een deel de dag bepaalde en het zo’n tien graden lager was dan dat het eergisteren nog ruim twintig graden was. Nu neem ik het mezelf niet kwalijk dat de plaatjes van vandaag niet bepaald sprankelend zijn, maar het heeft wel wat wanneer mogelijk Speer garant heeft gestaan voor dat Casino. Want niet alleen vechten en doden, maar ook Duits brood en spelen speelden een rol in die tijd.

Hoewel, dat van dat brood durf ik eerlijk gezegd te betwijfelen.