CBR: even (langdurig!) bij stil staan…

Een mail van de overheid: er is een bericht in mijn berichtenbox. Van de RDW, de Rijks Dienst Wegverkeer. Ik word geattendeerd op het feit dat mijn rijbewijs in september verloopt. Maar gezien het feit dat ik een ICD-drager ben, dien ik een gezondheidsverklaring in te dienen. Deze kan ik via een link automatisch thuis invullen en dit gaat goed tot het moment waarop een QR code in beeld verschijnt. Onverrichter zake kom ik niet aan betalen toe en besluit nog enige tijd te laten verstrijken. Het is dan 23 april 2018 en ik wacht een volgend bericht af. Dat verschijnt op 21 mei en wederom probeer ik die geneeskundige verklaring niet alleen in te vullen, maar ook nog eens te kunnen betalen, wanneer wederom die QR code in beeld verschijnt. De gemeente Alkmaar verstrekt helaas geen Geneeskundige verklaringen meer… Goede raad is in deze duur en wanneer het loket in de bibliotheek geen klanten heeft, ga ik voor mijn probleem te rade bij de dienstdoende gemeente ambtenaar. Zij verwijst mij naar de mogelijkheid om bij de Gemeente Bergen een fysiek exemplaar te kopen. Te weten dat het CBR in Alkmaar een kantoor heeft waar rij examens worden afgenomen, sterkt mij even in de overtuiging dat ik de Gemeente Bergen met dit verzoek niet hoef lastig te vallen. Een nummer trekken, wederom wordt alles elektronisch geregeld en weldra heb ik, na betaling van ruim 30 euro, zo’n exemplaar in mijn bezit. Formulier ingevuld, naar de afdeling waaronder ik val in het ziekenhuis en mijn verzoek om de vraag aan de achterkant van dit formulier in te gaan vullen. Twee dagen later kan ik het formulier ophalen en na voldoende gefrankeerd te hebben (ook dit valt zelf te betalen) het formulier op de post gedaan richting cbr. In de courant verschijnen berichten omtrent de tijdsduur dan wel de achterstand die dit deel van het geheel schijnt te hebben… Op 27 juli 2018 krijg ik een ontvangstbevestiging Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring). Hierbij wordt ik bedankt voor het indienen van dat eerder genoemde formulier, maar daarin staat dat wegens drukte het helaas langer dan vier weken kan duren voordat ik een reactie van hen ontvang. Heeft u na acht weken nog geen brief van ons ontvangen” Neem dan even contact met ons op. Het heeft er alle schijn van dat ook de inkt van de laserprinter op zijn laatste benen loopt, want het telefoonnummer in de brief vermeld is ternauwernood leesbaar. Op 17/09 telefonisch contact met het cbr. Doorkiesnummer en in de wacht alvorens een bandje verschijnt waarin de mogelijkheid wordt geboden om teruggebeld te worden op mijn eigen nummer met als mededeling dat er geen nummer verschijnt wanneer ik gebeld wordt. Om 18.00 uur gaat de telefoon. De maaltijd staat koud te worden, maar ook dat levert dit keer geen enkel probleem op want ook opwarmen kan een tweede keer gaan plaatsvinden. Burgerservicenumme, voorletters en achternaam, postcode passeren eerst de revue om vervolgens mijn vraag te kunnen stellen: hoe lang zal het nog duren alvorens ik bericht krijg omtrent mijn… en ik word in de wacht gezet. Geen intrigerend deuntje, hooguit het herhaaldelijk luisteren naar een telefoon die indringend vele malen overgaat. De verlossing denk ik, maar de kermis dan wel de mallemolen komt koud op mijn dak. Binnen vier maar mogelijk vijf werkdagen ontvang ik bericht omtrent mijn gezondheidsverklaring maar zal dan wederom contact dienen te worden opgenomen met een specialist. En dien ik verder de stappen te volgen die mij in de toe te zenden brief duidelijk zullen maken wat van mij en mogelijk van een ander verwacht mag worden. Onderwijl nadert de datum dat mijn rijbewijs niet langer geldig zal zijn en bestaat er geen mogelijkheid om in een tussentijdse voorziening te voorzien. Dat betekent heel simpelweg dat ik straks in overtreding ben en dat de gevolgen hiervan geheel en al op mijn bordje terecht zullen komen… hoezo, ambtelijke molens die traag werken. Nog mazzel dat ze, gelijk al die windmolens die het landschap vervuilen, niet stil blijven staan…