Kerstenen…

Ware het niet dat de heidenen zich in het verleden hebben laten kerstenen, zou je bijkans waarlijk gaan geloven dat de huidige politieke partijen er alles aan doen om de simpele burger niet alleen van hun gelijk te overtuigen, maar ook als een soort van kerstening hun politieke koers als zodanig aan het volk te willen gebruiken om hun geloof als enig hanteerbaar gegeven te blijven volgen. Waarbij de rol van de heidenen met een zekere schroom naar voren komt. Waar ooit het volk radeloos, reddeloos en redeloos was, is het nu de nieuwe heilige graal die Rutte ons met de nodige pracht en praal naar voren heeft gebracht, terwijl het volk mort en Buma een pleidooi houdt om in ieder geval de vrome schijn van beleefdheid in acht te blijven nemen. De man ook die het Wilhelmus als standaard opening van een volgend schooljaar, maar het liefst in een herhaling van iedere dag staand in een leslokaal naar voren had willen brengen. Nu is Buma een Fries, en het zou mij niet verbazen wanneer het eerste couplet daar gevolgd zou worden door een zesde couplet in het Fries. En dat dit wordt overgenomen door iedere streek in Nederland opdat ook de wortels die daar zijn ontwikkeld, in diezelfde Moeder Aarde blijven beklijven. Ik bedoel maar, hoe kun je de brave burger ervan overtuigen dat het goed gaat, wanneer economen hier de nodige vraagtekens bij zetten, De Nederlandse Bank er alles aan gelegen is om de spaartegoeden te verhogen, opdat een volgende crisis ons op termijn bespaard zal blijven. De schijn enigszins tegen en de heiligheid die elders huist. Waarbij het Torentje als een markant punt de eenvoud van het ware geloof weet te huldigen. Verguld omrand, wat is er eigenlijk in Nederland aan de hand”! Maar zo simpel als ik het hier schets, zo eenvoudig is het in de regel niet! Ik kreeg vandaag de tweede brief van het CBR, bracht deze naar het ziekenhuis en las in de vervolg brief dat het, na het toezenden van dit formulier, mogelijk wel vier weken kan duren alvorens dit orgaan van zich laat horen. Waardoor de oplopende termijn vanaf vandaag aan de vierde maand van bezig zijn is begonnen. Dan is het mooi meegenomen dat ik vandaag nog steeds met een geldig rijbewijs over ’s Heren wegen mocht rijden, waarbij Medemblik een deel van de koers bepaalde maar het uiteindelijk om het pompoenbedrijf dat wij vorig jaar hebben ontdekt, heeft gedraaid. En waarvan de bijgevoegde plaatjes vandaag zullen gaan getuigen, zo ook die twee geiten die zich aan het einde van een hal in een afgesloten ruimte bevonden. Zo eenvoudig kan het leven zijn, en dat van die beschouwingen… dat laat ik liever over aan de grote geesten die dit land op hun eigen wijze proberen te kerstenen.


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl


iGer.nl