Contemplatie

Aan alles komt een end behalve aan… een gebed. Dat zal de reden zijn dat een rozenkrans zich kenmerkt door die oneindige herhaling van de voorgaande kralen. Of de paternoster die niet weet van ophouden. Of van de brandhaarden die het ene moment het ene land in vuur en vlam weten te zetten, opdat het andere land niet veel meer staat te doen dan de brandhaard elders tot ontwikkeling te brengen. Vlammen die de pan uit rijzen en geen deksel te bekennen valt. En dat alles met een vooruitzicht op een mogelijk welbehagen dat eveneens ver te zoeken is.


Bezinning en contemplatie, het scheiden van iets uit de omgeving. Anders gezegd, met dank aan zwager Piet, ‘celibaat het niet dan schaadt het ook niet.’ En dat laatste valt te betwijfelen. Natuurlijk is een deel van de mens gesteld op een bepaalde harmonie, maar hoe vaak wordt diezelfde mens niet opgezadeld met een gevoel van jaloezie. Wanneer de balans zoek is geraakt, de mens op voorhand is gekrenkt dan wel vroegtijdig zijn lange tenen naar voren heeft gebracht.


Waarbij mogelijke angsten een wezenlijke rol in gaan spelen. Zonder angst valt niet te leven, en met angst doet hetzelfde zich voor. Waardoor angst een drijfveer schijnt te zijn om te kunnen leven. We kopen af en verzekeren ons van iets dat ervoor zorgt dat er een zorg minder op die schaal terecht komt. Maar wanneer het een verdwijnt kijk dan niet vreemd op wanneer een ander verschijnt. Zoekende zijn wij stervelingen naar rechtvaardigheid, vormen van gelijkheid en de wetenschap dat dit altijd niet volmaakt zal zijn. Want de tocht naar het volmaakte is een levenslange zoektocht. En zo af en toe bekruipt mij een gevoel dat enigszins in die richting gaat, het moment dat dit voor het grijpen ligt om niet veel later te constateren dat ook dit moment reeds in de tand der tijd verzwolgen is. De tand des tijds en het onlosmakende verval dat zich voordoet. Het is de reden dat ik zo nu en dan mijn oog bewust richt op verval, op de overblijfselen van dingen die er ooit toe deden.
Contemplatie, maar mediteren mag ook!