CRIMINEEL!

Neen, vandaag hoef je niet veel te verwachten, teNzij ik ‘dolle dinsdag’ inruil voor ‘dolle zondag.’ Overeenkomst: de avondklok. Verschil: de omstandigheid. Toen was er sprake van een mogelijke bevrijding (die nog even op zich liet wachten) nu is er sprake van een grote mate van beperkte vrijheid wat leidt tot spelbederf. Althans, wanneer je de beelden ziet ten aanzien van een demonstratie en de middelen die worden ingezet. Stenen, blikken, vuurwerk en alles wat maar enigszins los te wrikken valt, banken niet uitgesloten en om het ‘feest’ compleet te maken plunderingen als voorheen uit Amerika een vorm van standaard zijn geworden.


Want het mag iets kosten is de mening omtrent de vrijheid van meningsuiting. En demonstreren mag, desnoods gepaard gaand over lijken. Natuurlijk is het een groot goed om je mening te uiten, maar of dit gepaard (met paarden die onderuit gaan) moet gaan met geweld, dat blijft de vraag. En wanneer Politie en Justitie hard ingrijpen, is dit niet meer dan normaal omdat we in een abnormale situatie terecht zijn gekomen.


Niet alleen misdadig maar simpelweg crimineel gedrag. Mensen die bewust politie, de mobiele eenheid, journalisten en andere hulpverleners belagen. Terecht dat burgemeesters en politie hard hebben opgetreden, stelt Grapperhaus. En wanneer noodbevelen worden uitgevaardigd, is niet alleen het hek van de dam, maar begin ik mij te schamen voor al die Neder- en Medelanders die zich zo manifesteren. En over korte lontjes gesproken…

Bewust dat ik kies voor voorbeelden van vrije meningsuiting, maar dat wil niet zeggen dat ik mij kan vinden in dat wat anderen voorstaan:

burgerlijke ongehoorzaamheid gepaard gaand met geweld!