Dat is de tol van de … roem!

Van het mondkapje verlost, is er weer een volgend ‘iets’ wat een soort van verlamming naar voren brengt. Angst die verlamd en een wereld die elders in brand komt te staan, waarbij de beelden de wereld over vliegen. Verscheurende beelden, mensen op de vlucht voor het gevaar dat zich voordoet, bommen en granaten en een luchtalarm dat ervoor zorgt dat niet alleen daar de angsten toeslaan, maar ook dat de rest van de wereld de neiging heeft om de adem in te houden.

En ik niet veel meer weet te doen dan mijn bericht weer de wereld in te sturen, mij verre houd van een uitgesproken mening omtrent dit alles of dat ik namen noem die ervoor zouden kunnen zorgen dat ik door een bepaald algoritme de blik op mij ga vestigen. Dan maar doen alsof de ‘niet ver van mijn bed show’ op ruim 1000 kilometer niet alleen de aarde laat schudden, maar ook nog eens direct te volgen is. Een ‘reality show’ dat zijn weerga niet kent en waar menigeen toch wel weer de nodige herinneringen van zal gaan krijgen. De koude oorlog waar ik als dienstplichtige (in)direct mee te maken heb gehad als wij in het ons toegewezen gebied in Duitsland gingen oefenen. Godbetert ruim vijftig jaar geleden en in die tijd wist ik niet veel meer te doen dan mijn werkzame leven hier ten lande te vervolgen.

Hoe anders is dit nu voor die mensen elders die op de vlucht gaan, huis en haard achter zich laten en op de een of andere manier hun toevlucht zoeken in een land waar niemand op hen zit te wachten. En dat alles omdat een zeker iemand de pretentie heeft om de geschiedenis zodanig naar zijn hand te zetten, waardoor zijn acties naar zijn idee te verantwoorden zijn. Het was niet alleen die voormalige eerste man in de USA, het is momenteel die andere man die de voormalige USSR weer probeert in te lijven. En dat alles onder een noemer dat de bedreiging vooral van buitenaf komt…


Dus houd je gedeisd, houd je adem in en probeer te doen wat je altijd al gewend was: zonder mondkapje, de ruimte die werd voorgehouden weer in te nemen, de kroeg weer wat leven in te blazen. de glazen te vullen en de kroegbaas weer eens aan wat pecunia te helpen, hoewel… ook dat zal op termijn een tol zijn die moet worden betaald, zonder dat je daar roem mee binnen kunt halen!

een lege kroeg: De Bierkelden!