de GROOTE leegte

Noem het geen project, hoewel het daar sterk toe neigt. Geef het een naam: DE GROOTE LEEGTE. Speel bewust met het standpunt en laat dat standpunt bepalend zijn. En wanneer dit anders uitpakt dan de bedoeling was, is het beeld dat zich voltrekt uitsluitend en alleen bedoeld om die leegte te vullen. Inderdaad, met een beeld. Laat mensen zoveel mogelijk achterwege en bepaal door de uitstraling van het beeld de rust die zich voordoet. Hoewel van rust kan geen sprake zijn, gezien de omstandigheden van de huidige tijd. Mensen met hun gezicht tot halverwege zichtbaar, woorden die wat luider worden uitgesproken dan eigenlijk de bedoeling is, monden verscholen en lippen zonder lippenstift, hetgeen het geheel wat minder kleurrijk maakt dan we in normale omstandigheden mochten meemaken.

En wanneer de handen door een gel zonder enig zichtbaar resultaat gebruikt worden om de kapjes te verlagen en op een ander moment wederom de mond en neus onzichtbaar bekeken kunnen worden, dan gaat er een andere wereld voor mij open en ziet niemand mijn open mond. Laat ik mijn ogen dwalen en weet niet beter dan dat dit geheel al zo’n half jaar aan de gang is. De inspiratie? Opgedaan in Breda waar dat lege plein de aanleiding is geweest dat ik me met dit geheel bezig ben gaan houden. En om daar dan maar een begin mee aan te vangen…

eeeeeeeeeeeh