de GROTE BOZE buiten WERELD

Vaak is het een kwestie van geduld, op een ander moment kan er sprake zijn van enig ongemak. En wanneer niet veel later excuses worden aangeboden, kan het zijn dat niet iedereen de excuses accepteert. Op dat moment kan enige wrevel ontstaan en zal het verongelijkte slachtoffer er alles aan doen om het gelijk aan zijn kant te krijgen.

Anderen worden gemobiliseerd en voor je het goed en wel beseft, ontstaat er een groep die er alles aan gelegen is om dat gelijk aan hun zijde te krijgen. En er ontstaat een rebellie, worden veel zaken over een kam geschoren en niet veel later slaat niet alleen de vlam in de pan, maar breekt er zowaar een volksopstand uit.

En wat ooit begon met een persoon dat zich enigszins ‘genaaid’ voelde, loopt het ernstig uit de hand en kan er sprake zijn van een burgeroorlog waar niemand mee gebaat is. Er vallen niet alleen doden en gewonden, hele huizen gaan in vlammen op en waar buren eerder verdraagzaam met en naast elkaar leefden, is er tegenwoordig alleen maar sprake van haat en gunt men elkaar het licht niet meer in de ogen.

En waar eerder het geweld nog te overzien was, gaat men in het buitenland zich ook nog eens met de zaak bemoeien. Waardoor de escalatie nog verder uit de hand loopt, waar geen sprake meer kan zijn van diplomatieke besprekingen en er gewapenderwijs wordt ingegrepen.

Fopspeen I

Waar angst een grote rol in speelt, de gemoederen niet meer te bedaren zijn en waar ik me dan maar weer kwijt van het beschrijven van een situatie waar ik niet alleen part noch deel van uitmaak, maar door de vele mediakanalen (on)gewenst deelgenoot van wordt gemaakt. Waar ooit Meester GBJ de toestand in de wereld over de radio zijn commentaar op zondag naar voren bracht, is het nu aan de nieuwszenders om dat voor te schotelen wat redacteuren aan gegevens onder ogen is gekomen. Met andere woorden: anderen bepalen voor een deel het beeld dat ons wordt voorgeschoteld. Commentaren zijn niet van de lucht en de beelden liegen er niet om. Waardoor de huiskamer zich leent om de grote boze wereld buiten, niet alleen die kamer in beslag te nemen, maar ook nog eens de bewoners van dat huis te confronteren met die grote boze buitenwereld.

Dus… denk ik dat ik er vandaag goed aan doe, om deze tekst wel even met een ander te gaan delen, maar er gewoon wat andere beelden tegenover zet!