De hand van…

Geef Murphy een vinger en voor je het weet ben je een hand kwijt. Waar wetten over het algemeen duidelijkheid proberen te geven ten aanzien van algemeen omgaan en gedrag, trekt Murphy zich daar geen moer van aan.

Wanneer hij (misschien is het een zij dan wel een genderneutraal dan wel onzijdig individu), bepaalt dit wezen niet alleen de samenloop van de omstandigheid ) voor de leek over het algemeen als toeval gezien), maar kan het ook zo zijn dat na een goeddeels doorwaakte nacht, waarbij een niet zichtbare kerkklok zich ontfermt over het aantal slagen dat per uur door het luchtruim gaat, het groene licht dat de bouwplaats bewaakt opdat geen onverlaten zich meester maken van de achter slot en grendel staande spullen, word ik in de ochtend wakker van de aandrang die mij om zeven uur a;s een wekker wakker maakt,

Ik werp een blik op de ruimte die ik tussen mijn benen laat ontstaan opdat het urinaal daar tussen valt te klemmen, waarop mijn oog valt op runderrookvlees (tenminste qua kleur) van mijn onderlaken. Mijn wond heeft die nacht gebruik gemaakt van mijn onrust en probeert daar een bijdrage aan te gaan leveren, door hooguit dat bloed (dit keer zonder zweet en tranen) zodanig uit te gaan breiden dat hulp kan worden ingeroepen van de nachtzuster die zich over het geheel ontfermt echter niet eerder dan daar een verband of wat te hebben aangebracht.

En dan zou je denken dat… maar laat ook dat denken maar aan Murphy over, want die heeft nog het een en ander in zijn/haar/het pakket. En ik hoef niet veel meer te doen dan me bij deze ontWIKkelingen neer te leggen, het gehoord dat de verzorgende is aangesproken op het feit dat ik niet duidelijk ben geweest in wat ik zou wensen ten aanzien van de ADL, terwijl ik het haar niet kwalijk neem wanneer de huidige afdeling mij niet op de hoogte heeft gebracht van de gangbare regels in het weekend… Voor je het weet wordt het ‘work it out’ dan wel een vorm van ‘werk in uitvoering,,,’

En dan is deze dag ternauwernood begonnen, loopt het niet zoals ik vandaag gehoopt had en leg ik me maar neer bij die hand die ik verloren heb in mijn gevecht met Murphy.


Kan ik ook eens de schuld bij een ander leggen