De smaak van… kater!

Als je het minimale uit het maximale weet te halen, ben je waarschijnlijk geen spekkoper. Wanneer het omgekeerde zich voordoet, zou het mogelijk kunnen zijn. Maar ook dit betwijfel ik. Neem nu een fotowedstrijd waarbij het maximale twee MB is en ik ga daar overheen. Dan komt mijn foto niet in aanmerking en ben ik razend benieuwd hoeveel inzenders het wel lukt om met die twee MB uit de voeten te kunnen. Daarnaast, je mag maar 1 foto insturen en wanneer deze grens wordt overschreden, waak je dan voor een berisping dan wel een uitsluiting.

Nu had ik een tweetal op de pixel, een korrel is niet meer mogelijk en wanneer het aantal die grens overschrijdt, kom ik tot die eerste constatering. Soms moet je iets doen door iets te laten en wanneer later blijkt dat de grens in veelvoud wordt overschreden, loop je de kans om alsnog in aanmerking te kunnen komen. Maar dan is mijn lol er af! Natuurlijk heb je spelregels nodig, zijn het niet de eerste de beste die zich als vakjury presenteren, maar wanneer de naam van Leen Spaans opduikt…

Al eerder mocht ik het genoegen hebben om hem te treffen in een vakjury hetgeen mij toen de derde prijs op heeft geleverd. Een doornenkroon als eerbetoon aan de Groote Kerk in Alkmaar. Maar voor vandaag smaakt het water zeer neutraal, als er al sprake kan zijn van de smaak van kater!

en de titel van deze fotowedstrijd: BREEKBARE VRIJHEID.