Door(ge)draaid op vrijdag de dertiende!

Het zal toch niet zo zijn dat de schone schijn die voorafgaat aan een volgende persconferentie er voor blijft zorgen dat de formatie onderhandelingen op een derde, vierde dan wel vijfde plan terecht gaan komen. Natuurlijk is er sprake van verschillende landsbelangen en hoe demissionair ook, de nodige besluiten zullen worden genomen en de opdracht om Nederland te behoeden voor mogelijk naderend onheil in de zin van een toename van de delta variant, zal Hugo zich nog wel even bedenken voor dat hij besluit om zijn glimmende schoenen om te ruilen in schoenen waarmee te dansen valt.

En waar dienstbaar en waakzaam bij activiteiten te maken kan gaan krijgen met zeer oplettende burgers die niet aarzelen om hun mobieltjes ter hand te nemen om dat wat neigt naar buitengemeen geweld, ervoor gaan zorgen dat de overbelaste rechterlijke macht op termijn met zaken wordt geconfronteerd die de nodige jurisprudentie tot gevolg kan gaan hebben.

Dat neemt niet weg dat mijn vriend Bruno helemaal uit het Haagje een epistel in elkaar heeft gedraaid waarbij de voorspoed die hij laat zien, soms vergezeld ka gaan van enige tegenspoed dat er dan weer zorgt zorgt dat de uit balans zijnde balk weer in evenwicht komt te staan. Neen, ik doe geen beroep op dat gevleugelde gezegde dat ooit op die gulden stond, neen ik haak niet direct af wanneer ik nog wat van die oude nostalgische biljetten ergens in een enveloppe laat schuilen en wanneer Juliaantje Wilhelmina aflost om vervolgens Beatrix de scepter te overhandigen opdat Willem A helemaal uit Griekenland overkomt om de nodige lintjes uit te reiken, kan het niet anders dan dat ook hij en zijn familieleden genieten van een welverdiende vakantie, terwijl de scholen zich opmaken om…

diverse verzorgingshuizen in Alkmaar e.o. zien zich genoodzaakt om ook de mondkapjes weer in te voeren, waardoor er ogenschijnlijk zonder Matthijs sprake is dat de wereld stomweg weer doordraait…