Een bericht dat NIET verschijnt!

Ik ga gewoon deze dag ontkennen, maak voor mijn gemak de maand een dag korter, nadat er alweer een uur is bijgesprokkeld. Ga daar ook niet te lang bij stilstaan, hooguit dat in dit geval geen bericht duidt op het feit dat het ook weleens een minder goed bericht had kunnen zijn. Waardoor de onwaarschijnlijkheid van mijn bestaan in een wat dubieus licht komt te staan. Waar ooit werd gesteld dat je er goed aan deed om je licht op te steken bij de firma Donker in de Zaan, maak ik hooguit melding van het feit dat dit bericht

NIET BESTAAT EN OOK NIET EERDER NAAR VOREN IS GEKOMEN!

Een gewaarschuwd persoon telt immers voor meerdere en voor je het weet word je door DSM 5 omschreven als een multiple persoonlijkheid. En laat ik daar nu vandaag aan lijden, geen arts die mij raadpleegt en geen pleeg in de buurt. Ook de Pleegzuster met haar bloedrode wijn is in geen velden of wegen te bekennen, en waar de boezems bijkans overlopen, maken de gemalen overuren. Wees niet bevreesd, de rivierkreeften schuilen ergens in holen en gaten en voor je het weet sta je met beide voeten in een kuil, waarvan je de diepte niet kunt peilen.

Maar… alles komt goed, is het vandaag niet, dan is het morgen 1 november!

Kun je weer met een mondkapje voor de supermarkt gaan betreden…