Een frisse blik, met het oog op…

Wel de grappen, maar de grollen zijn in het huidige tijdperk bijkans verdwenen. En wanneer het weer het aflaat, de zin van zijn door de Denker des Vaderlands als uitgangspunt wordt genomen, dat het DAAN Roovers is die deze eer en het genoegen als zodanig toe is gevallen. En wanneer de dame in kwestie een naam die doet denken aan een heer, maakt heer naam in principe duidelijk dat ook de naam Daan in zekere zin genderneutraal kan zijn. Waardoor een volgend dispuut op voorhand de weg wordt afgesneden.

Want ongetwijfeld staan we aan de vooravond van grote, ingrijpende veranderingen. Waarbij het achterliggende verleden doet denken aan wat ooit in beleggersland naar voren werd gebracht: rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Neen, ik maak me geen zorgen over vandaag, omdat het grootste deel van deze dag alweer verleden is geworden. Hooguit misschien voor een straks, hoewel dat straks ook een rekbaar begrip schijnt te zijn. Een kwestie van doorgaan met ademhalen, de vinger niet met regelmaat aan de pols te leggen, de dingen van de dag stomweg laten passeren en kijkend naar wat verleden is geweest, laten liggen waar het ligt: juist, in dat niet meer te veranderen verleden, opdat met een frisse blik het oog op die onzekere toekomst kan worden gericht!